Exit International

Självmordsmaskin får grönt ljus i Schweiz

En 3D-printad kapsel som enligt uppgift kan avsluta ditt liv utan smärta är nu ett steg närmare att bli godkänd i Schweiz.

Om du tröttnar på livet någon gång i framtiden kanske du en dag kan fylla i ett frågeformulär på nätet och skriva ut en egen kistliknande dödskapsel i 3D. Därefter kan du transportera den till en valfri plats och avsluta ditt liv på ett lugnt, fridfullt och värdigt sätt – med eller utan närvarande gäster.

Det är åtminstone tanken bakom det kontroversiella Sarco-projektet, som nu har fått juridiska
godkännanden för att deras självmordsteknik stämmer överens med schweizisk lag.

Döden inträffar inom tio minuter

Dödskapseln fungerar i praktiken på så sätt att den endast kan aktiveras inifrån genom ett videoinspelat samtycke och enbart av den som har bestämt sig för att avsluta sitt liv.

Personen svarar på en rad frågor för att bekräfta sin identitet och anger en kod som är giltig i 24 timmar, sedan tänds en knapp som slutligen kan påbörja självmordet.

Därefter fylls kapseln med kväve. Det innebär att syrehalten i kapseln sjunker till en procent inom 30 sekunder, vilket gör personen medvetslös.

Dödsfallet inträffar inom tio minuter på grund av syrebrist och koldioxid, enligt uppgift utan att personen känner vare sig panik eller kvävning.

Sarco, aktiv dödshjälp, Venedig
© Exit International

Kapseln kan vara i bruk 2022

Hjärnan bakom Sarco är den australiensiske läkaren och författaren Philip Nitschke. Enligt honom förtjänar alla rätten att dö på ett kontrollerat och fridsamt sätt.

Philip Nitschke har skrivit en handbok om självmord som heter The Peaceful Pill, och är grundare av den frivilliga organisationen Exit International som sedan 1997 gett vägledning om aktiv dödshjälp och assisterat självmord.

Skillnaden mellan aktiv dödshjälp och assisterat självmord är vem som i slutändan begår den dödliga handlingen – en läkare eller individen själv.

Det finns två Sarco-prototyper hittills, och den tredje tillverkas nu i Nederländerna. Enligt Philip Nitschke förväntas självmordsmaskinen att börja användas i Schweiz 2022.

Det finns specialister som ifrågasätter maskinens förmåga att ge smärtfri död, samtidigt som vissa är övertygade om att kapselns futuristiska design glamoriserar självmord.

Om du har självmordstankar kan du ringa Mind - självmordslinjen på 90101 för att få hjälp.