Så utförs en huvudtransplantation

Den italienske läkaren Sergio Canavero har tänkt ut en utförlig plan för hur en huvudtransplantation ska genomföras. Den största utmaningen blir att få nerver från den nya kroppen och huvudet att smälta ihop. Nu är han redo att testa sin plan på en levande människa.

Den kontroversielle italienske läkaren Sergio Canavero har under en presskonferens i Wien påståtts ha genomfört världens första transplantation av ett huvud från en människokropp till en annan. Enligt läkaren genomfördes proceduren på två lik, men visade att en sådan operation är möjlig.

Nästa steg blir – enligt Canavero själv – att göra en huvudtransplantation på två hjärndöda människor som hålls vid liv artificiellt.

Men proceduren är krävande och risken att något går fel är stor.

1. Huvudet och märgen kyls ner

För att skona vävnaden under operationen kyler läkarna ner kroppsdelarna; nerverna dör snabbt i rumstemperatur utan syre.

Huvuddonatorns blodådror öppnas och blodet ansluts till en apparat som kyler hjärnan till tio grader.

Kall saltlösning pumpas in mellan ryggkotorna, så att kroppsdonatorns ryggmärg kyls ner till 10–15 grader.

2. Huvudet skiljs från kroppen

Läkarna skär av halsens hud, muskler, nerver och övrig vävnad på de båda kropparna.

Blodådrorna och matstrupen försluts med klämmor och alla delar markeras, så att de sedan kan sättas ihop på rätt sätt.

Kroppen får luft rakt ner i luftstrupen, som kopplas till en respirator. Med en liten såg kapas en bit av nackens kotor, så att ryggmärgens nervknippe friläggs. Slutligen skärs ryggmärgen av med ett rent snitt.

3. Nervändarna smälter ihop

Ett helande lim av sockerämnet chitosan och PEG stryks ut på de två ryggmärgsnerverna. Nerverna placeras nära varandra, men bara nätt och jämnt i kontakt, allt för att undvika tryckskador.

PEG får nervcellernas membran att smälta samman, troligen för att det binder vattnet som ligger som en barriär mellan de fetthaltiga cellmembranen. Utan vattnet är det enklare för fettmembranen att komma i kontakt med varandra.

De två ryggmärgsstumparna hålls ihop med några få lösa stygn, så att märgen kan läka. Alla skyddande hinnor i ryggraden sys ihop och ryggraden stabiliseras med skruvar, klämmor och ståltråd.

4. Huvudet och kroppen sys ihop

De färgmarkerade blodådrorna, musklerna och nerverna sys ihop så att de återupprättar förbindelser mellan kroppen och huvudet.

Det är relativt enkelt att sy ihop de stora nerverna och luft- och matstrupen, men det är betydligt svårare att förena de många blodådrorna och musklerna.

För att kroppen ska fungera måste läkarna para ihop dem allihop på rätt sätt.

När blodådrorna sys ihop får det kalla huvudet varmt blod från kroppen, så att temperaturen sakta normaliseras. Slutligen sys även huden ihop.

5. Kroppen väcks långsamt

Patienten placeras i artificiell koma med bedövningsmedel och kyls ner till 33 grader. Koman gör att kroppen och hjärnan går i dvala och blir lugna så att nerverna kan läka och återvinna förmågan att sända impulser.

Dessutom lägger läkarna ett dropp med immundämpande medicin, till exempel binjurebarkhormoner, azatioprin eller ciklosporin. Medicinen förhindrar att kroppen stöter bort huvudet. En avstötning kan vara antingen akut, då kroppen stöter bort huvudet på bara några timmar eller dagar, eller kronisk, då huvudet gradvis bryts ner under loppet av flera år.

Under den artificiella koman är aktiviteten av nervsignaler via ryggmärgen minimal. Nerverna stimuleras inte och riskerar då att brytas ner. För att undvika det opereras en elektrod in i ryggmärgen där kroppen och huvudet har opererats ihop. Elektroden kopplas till nerverna och en strömkälla som ger impulser, så att nerverna ”motioneras”.

Personen måste därefter börja träna sin kropp. För att undvika att huvudet stöts bort av kroppen, måste han ta immundämpande läkemedel resten av livet.