Johns Hopkins University
robotkirurg, robotläkare, titthålsoperation

Robotkirurg utför sin första operation på egen hand

Tanken på självständiga robotar brukade vara ren science fiction, men nu har en robotkirurg för första gången utfört en operation utan mänsklig inblandning.

En robotkirurg vid Johns Hopkins University har genomfört en komplicerad titthålsoperation utan mänsklig inblandning.

Roboten är av typen STAR, som står för Smart Tissue Autonomous Robot, och den klarade enligt forskarna operationen betydligt bättre än en mänsklig kirurg.

Operationen utfördes på en död gris som fick två tarmdelar hopsydda. Forskarna ser det som en milstolpe utvecklingen mot fullt automatiserad kirurgi i framtiden.

Det är en speciell bedrift

Ingreppet, som gick ut på att sy ihop två delar tarm, tillhör de mest avancerade uppgifterna inom mag- och tarmkirurgi.

Tarmoperationen kräver en lång rad upprepade rörelser och en hög precision så att det inte går hål på organet.

Minsta lilla rörelse som går fel kan medföra katastrofala komplikationer för patienten.

Därför är det enligt forskarna en bedrift i en klass för sig att robotkirurgen kan utföra just denna typ av mag- och tarm kirurgi utan mänsklig inblandning.

Framtida operationer kan bli felfria

STAR-roboten utförde en liknande operation 2016, men då var det nödvändigt för den att genomföra ett större snitt i den mjuka vävnaden för att föra in verktygen – och mänskliga kirurger måste ta över när roboten fick problem.

Nu har forskargruppen gett robotens maskin- och programvara en större uppdatering, som bland annat innebär utökad artificiell intelligens och specialiserat verktyg för att sy ihop sår.

Det är därför den klarade att genomföra operationen på egen hand.

Forskarna hoppas att roboten ska säkerställa färre misstag vid liknande ingrepp i framtiden, samt att den kan hjälpa till att förkorta väntelistorna till de krävande titthålsoperationerna.