Propp av gel gör män sterila – och ingreppet går att ångra

Försök på apor visar att en nyutvecklad p-spruta fungerar lika effektivt som sterilisering. Därmed kommer kanske män om några år att kunna säga farväl till kondomer.

© Shutterstock

Hittills har mannens enda möjlighet att skydda kvinnan mot en oönskad graviditet varit kondomer eller sterilisering. Inom bara några år kan de emellertid utnyttja en tredje möjlighet:

De kan få en gel injicerad i sädesledaren som därigenom blockeras så att sädescellerna inte kan passera. Gelen innehåller till skillnad från p-piller inga hormoner och har inga biverkningar, och dessutom har den långtidseffekt – men ingen permanent sådan.

Skulle mannen vilja få barn kan den så kallade Vasalgelen spolas ut igen.

Ska snart testas på människor

I ett försök fick 16 hanar av rhesusapa en injektion av gelen varpå de var för sig släpptes lösa i en inhägnad med tre till nio honor.

Samtliga apor övervakades under minst en parningsperiod och trots att aporna inte avstod från att para sig blev ingen hona dräktig.

Uppfinnarna betecknar försöket som lovande och förbereder försök på människor. Vasalgel kommer troligen ut på marknaden före 2020.

Gel bromsar enbart celler

Gelen sätter sig som en stoppkloss i sädesledaren så att sädescellerna inte kan passera.

Mannen kan dock fortfarande ejakulera då den tunna sädesvätskan lätt kan tränga genom.