Shutterstock
P-piller för män

Preventivmedel för män i form av piller och gel är på gång

Snart är kondomen kanske inte det enda alternativet. P-piller och hormongel för män utvecklas i laboratorier runtom i världen – och nu har forskare hittat nyckeln till att skapa preventivmedel för män utan biverkningar.

Vilka preventivmedel finns det för män?

Det finns massor av preventivmedel för kvinnor på apotekshyllorna. P-pillret har varit en storsäljare ända sedan det introducerades på 1960-talet. Sedan dess har det fått sällskap av hormonspiraler, pessar och p-ringar.

För män finns bara kondomen, och så har det varit i årtusenden. Män har dragit de mest aparta föremål, tillverkade av allt från fårtarmar till fiskblåsor, över penisen.

Kondom från år 1813

En kondom från år 1813, tillverkad av fårtarm. Med på köpet följde instruktioner om hur kondomen skulle fästas i penisen med ett snöre.

© Wikimedia Commons

Historiska kondomer

Snart kan dock män komma att använda något annat än gummi när de ska ha sex.

Det forskas nämligen på en rad nya preventivmedel för män som ska förhindra oönskad graviditet, bland annat en manlig motsvarighet till p-pillret och hormongel som appliceras på kroppen.

Forskare har försökt utveckla ett p-piller för män i över ett halvt århundrade. De första kliniska studierna med preventivmedel för män i pillerform genomfördes i USA på 1970-talet.

Det nya p-pillret för män befinner sig fortfarande på försöksstadiet, men det och flera av de övriga medlen kommer under de närmaste åren att testas på människa.

Varför finns det så få preventivmedel för män?

Biologi och pengar lägger hinder i vägen

Rent biologiskt är det svårare att utveckla ett säkert preventivmedel för män.

Medan p-piller för kvinnor bara behöver deaktivera ett ägg i månaden måste p-piller för män fungera som ett bålverk mot de 20–60 miljoner spermier som en man producerar varje dag.

Antalet spermier måste reduceras med minst 90 procent för att garantera en preventiv effekt.

Att sätta stopp för spermieproduktionen kräver en betydligt högre dos hormoner, vilket normalt medför diverse biverkningar.

År 2016 hoppade en rad försökspersoner av ett försök med ett nytt p-piller för män efter att ha fått biverkningar som minskad sexlust, impotens, viktproblem och i några fall rentav bestående infertilitet.

Biverkningarna uppstår för att männens testosteronhalt sjunker när de tar pillren.

VIDEO: Därför behövs p-piller för män

John Amory är professor i medicin vid University of Washington i USA och forskar på reproduktion. I det här TED-talet från år 2018 berättar han om utvecklingen av p-piller för män och argumenterar för varför det är viktigt med nya preventivmedel för män. ”Vi behöver fler preventivmedel för män för att det inte bara ska vara kvinnans problem och för att det kan minska antalet aborter och oönskade graviditeter”, säger han.

Orsaken till bristen på preventivmedel för män står dock inte enbart att finna i biologiska förklaringar.

Forskarna nämner även avsaknad av finansiering som ett stort hinder för utveckling av preventivmedel för män.

Som Allan Pacey, professor i andrologi (läran om medicinska problem med de manliga könsorganen) vid University of Sheffield i England, sa till BBC år 2016: ”Läkemedelsbolagen har tyvärr visat väldigt litet intresse för att få ut p-piller för män på marknaden. Jag förstår inte helt varför, men jag misstänker att det handlar mer om affärer än om vetenskap.”

Så fungerar det nya preventivmedlet för män

Här är en överblick över de nya preventivmedlen för män och hur de fungerar.

P-piller gör det omöjligt för spermierna att simma

De flesta p-piller för män som forskarna arbetar med att utveckla syftar till att reducera antalet spermier. Det gäller dock inte det nya p-piller som en grupp amerikanska forskare presenterade i tidskriften Nature i februari 2021.

Pillret innehåller ämnet triptonid, som även förekommer i vissa kinesiska örter. Triptonid gör spermierna defekta på ett sätt som hindrar dem från att förflytta sig framåt, vilket gör dem oförmögna att befrukta ägget.

Pillret har än så länge bara testats på apor och möss, men forskarna hoppas snart kunna genomföra de första kliniska studierna på människa.

Hormongel hämmar spermieproduktionen

Detta är ett gel som appliceras på kroppen – helst på axlarna eller ryggen, eftersom det minimerar risken att överföra gelet till andra via kroppskontakt – och tas upp via huden.

Gelet innehåller hormonet progesteron, som hämmar bildning av såväl spermier som det manliga könshormonet testosteron.

För att undvika biverkningar som minskad sexlust innehåller gelet även artificiellt testosteron, vilket ska ge rätt balans av manligt könshormon i kroppen.

År 2018 sökte det amerikanska medicinska forskningsrådet National Institutes of Health omkring 420 amerikanska par till ett försök där männen skulle smörja in sig med gelet dagligen under ett år. Under försöksperioden fick paren inte använda något annat preventivmedel.

Gelet utvecklas och testas av amerikanska hälsomyndigheter och de första resultaten av försöken förväntas komma någon gång under år 2022.

Geléklump förhindrar graviditet

Vasalgel är ett gel som injiceras direkt i sädesledaren och hindrar spermierna från att komma ut via urinröret. Om mannen senare vill kunna få barn kan gelet lösas upp och släppa fram spermierna igen.

Vasalgel har framgångsrikt testats på både kaniner och apor.

I tidskriften Basic and Clinical Andrology kunde man år 2016 läsa att en enda injektion av preventivmedlet hos kaninhanar gav ett effektivt skydd mot graviditet i ett år. Några planer på en klinisk studie på människa finns ännu inte.

Hur nära är vi att få nya preventivmedel för män?

Bara något årtionde bort

Nya preventivmedel för män är närmare att realiseras än någonsin tidigare. Forskare har nämligen kommit på metoder för att kringgå de biverkningar som hittills hämmat utvecklingen av preventivmedel för män.

År 2019 testade forskare vid UCLA i Los Angeles ett nytt p-piller på 40 friska män i 28 dagar.

P-pillret innehöll hormonet progesteron, som sätter stopp för delar av den hormonproduktion som krävs för att producera spermier. Normalt reducerar progesteron produktionen av det manliga könshormonet testosteron, vilket medför biverkningar.

Den här gången lade forskarna emellertid till ett testosteronliknande ämne i pillret, som motverkade hormonminskningen.

Om pillret är effektivt nog för att hämma spermieproduktionen i tillräckligt hög grad, och därmed kan förhindra oönskade graviditeter, är något som forskarna fortfarande behöver titta närmare på.

Christina Wang, en av forskarna bakom studien, är dock optimistisk.

En kort tid efter publiceringen av testresultaten sa hon: ”Säkra preventivmedel för män bör bli tillgängliga inom tio år.”

Spermier som simmar till ett ägg

Mannen producerar cirka tusen spermier i sekunden – och det behövs som bekant bara en spermie för att befrukta kvinnans ägg. Nya preventivmedel ska förhindra befruktning genom att antingen reducera antalet spermier med minst 90 procent, blockera spermiernas väg till ägget eller göra det omöjligt för dem att simma.

© Shutterstock

Gel alternativ till piller

Preventivmedel för män behöver inte nödvändigtvis komma i form av piller.

Sedan år 2018 har en grupp amerikanska forskare testat ett hormongel på männen i 420 par.

Gelet fungerar på samma sätt som p-piller, men det appliceras på huden, varifrån den verksamma substansen tränger in i kroppen och hämmar spermieproduktionen.

Om man vill slippa hormoner kan man i framtiden kanske använda produkten Vasalgel.

Vasalgel är ett gel som injiceras i sädesledaren och fungerar som en propp som inte släpper ut spermierna.

Till skillnad från andra alternativa preventivmedel för män innehåller Vasalgel inga hormoner, vilket eliminerar risken för biverkningar. Om mannen senare vill skaffa barn kan Vasalgel enkelt spolas bort.

Gelet har framgångsrikt testats på både kaniner och apor, men ännu inte på människa.