Shutterstock
Cancercell, kall plasma

Plasmapistol ska förinta cancerceller

Med den nya apparaten går det att utradera de cancerceller som kan finnas kvar i kroppen efter en operation.

Varje år hjälper effektiva cancerbehandlingar tusentals patienter att bli av med sjukdomen – men dessvärre återkommer den i vissa fall.

En av anledningarna är att det efter en operation finns ett fåtal cancerceller kvar som gör att sjukdomen kan blossa upp igen.

Men nu har forskare vid University of California i Los Angeles i USA hittat en ny, grundlig metod för att effektivt rena kroppen från cancerceller.

kall plasma, pistol, blixt

I laboratoriet skapar plasmapistolen en "blixt" av kall plasma.

© Chen/Wang et al.

Metoden använder så kallad kall plasma, det vill säga joniserad gas vid rumstemperatur. Kall plasma kan sterilisera ytor och påskynda sårläkning och har även visat sig vara effektiv vid behandling av cancerpatienter.

Hittills har det dock krävts en stor och komplicerad apparat med gaser som argon och helium under tryck för att producera kall plasma.

Men nu har forskare utvecklat en handhållen plasmapistol. Pistolen kan jonisera den omgivande luften och avge blixtar av kall plasma med ytterst liten energiförbrukning.

Med hjälp av den nya plasmapistolen kan det opererade området hos cancerpatienten skjutas fritt från mikrotumörer. Förutom att döda cancercellerna aktiverar kall plasma även immunförsvaret och förhindrar därmed återfall.

Pistolen har bland annat testats på möss som har fått tumörer borttagna på kirurgisk väg och som därefter behandlats med plasmapistolen. Kall plasma förlängde mössens livslängd avsevärt och orsakade inga biverkningar.