Shutterstock

Odlade celler sänder ut hjärnvågor

Forskare lät stamceller mogna ut till olika typer av nervceller som tilläts organisera sig i en tredimensionell struktur. På så sätt uppstod små artificiella minihjärnor. Redan efter två månader kunde forskarna mäta hjärnvågor från dem – och efter nio månader påminde vågorna otroligt nog om hjärnvågorna från ett nyfött barn.

För första gången har forskare lyckats registrera hjärnvågor från nervceller som de själva har odlat. Vågorna påminner om de hjärnvågor som kan ses hos för tidigt födda barn.

En forskargrupp vid University of California i USA skapade så kallade minihjärnor (eller organoider) från stamceller som de odlade fram till olika slags nervceller.

Cellerna fick organisera sig i tre-dimensionella strukturer och utvecklades under tio månader till en storlek på en halv centimeter.

Efter bara två månader kunde forskarna från organoiderna registrera hjärnvågor, det vill säga de elektriska urladdningar som uppstår när celler skickar signaler till varandra.

Så kallade minihjärnor som odlats i laboratoriet sänder ut hjärnvågor.

© Muotri Lab/UCTV

Efter fyra-sex månader nådde hjärnvågorna en nivå som inte tidigare registrerats från odlade hjärnceller, och efter nio månader liknade vågorna de hjärnvågor forskare med hjälp av EEG har registrerat från hjärnorna hos spädbarn som är födda för tidigt.

Försöket med minihjärnorna visar att man kan använda dem för att studera hur hjärnan utvecklas hos fostret och vad som kan vara orsaken till att barn drabbas av exempelvis autism eller andra medfödda utvecklingsstörningar.