Shutterstock

Ny upptäckt: Dina ögon avslöjar risken för hjärtstillestånd

Världens vanligaste dödsorsak möter nu motstånd från oväntat håll. En grupp forskare har utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hjärtinfarkter helt enkelt genom att titta på bilder av ögats baksida.

Föreställ dig för en sekund att kan gå förbi en optiker och få ett syntest som avslöjar om du behöver glasögon – och samtidigt få veta om du riskerar att få hjärtstopp inom kort.

Det kan bli verklighet tack vare ett nytt verktyg som med hjälp av artificiell intelligens kan avslöja risken att drabbas av hjärtstopp inom ett år enbart genom att studera bilder på ögats näthinna.

Verktyget har utvecklats som en del av en ny studie som just publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature och enligt forskarna kan den förutsäga risken med en noggrannhet på mellan 70 och 80 procent.

Skanning av en näthinna

Den tunna näthinnan sitter på baksidan av ögat och består av speciella synceller som ser till att vi kan se ljus och färger. Men forskare har också upptäckt att hinnans små fina blodkärl kan avslöja exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

© Shutterstock

Baksidan av ögat skvallrar

Forskarna bakom studien fokuserade främst på den tunna hinna som sitter längst bak i ögat, den så kallade näthinnan. Den består av speciella ljuskänsliga synceller, som ser till att vi kan se ljus och färger. Men där finns också fina nätverk av blodkärl, som levererar syre och näringsämnen.

De fina blodkärlen har länge misstänkts vara en direkt spegel av hjärtats tillstånd. Det är särskilt förändringar i kärlens täthet och hur de vrider sig som kan fungera som en varningslampa i samband med begynnande hjärtsjukdom.

Därför byggde forskarna ett komplicerat system av algoritmer som kan granska bilder från vanliga ögonskanningar och identifiera patienter i riskgruppen – en så kallad deep learning-teknik.

Hittade spår i tusentals bilder

För att bygga tekniken matade forskarna en dator med bilder av näthinnor och hjärtan från 5 663 personer och programmerade datorn för att hitta kopplingar i bilderna.

Med tiden blev den artificiella intelligensen tillräckligt smart för att upptäcka förändringar i en patients hjärta genom att titta på bilder av näthinnan.

Och tekniken var särskilt bra på att upptäcka förändringar i pumpfunktionen och storleken på den vänstra hjärtkammaren i samband med en förhöjd risk för hjärtsjukdomar.

Kan revolutionera behandlingen

Undersökningar av vänster hjärtkammare är i dag dyra att utföra och kräver stort antal tester på sjukhus.

Därför tror forskarna också att den nya upptäckten kan revolutionera vårt sätt att behandla hjärtsjukdomar, eftersom de krångliga testerna kan ersättas av ett snabbt besök hos den lokala optikern.

Samtidigt hoppas de att upptäckten ska göra det lättare att behandla förebyggande och därmed stävja de 17,9 miljoner dödsfall som orsakas av hjärt- och kärlsjukdomar varje år. Av dessa dödsfall beror 85 procent på hjärtinfarkt och blodproppar i hjärnan.

Din framtid ligger dold i ögonen

Det är inte bara hjärt- och kärlsjukdomar som forskare kan förutse med hjälp av ögonskanningar. Med hjälp av elektroder, lasrar och algoritmer har vetenskapen de senaste åren upptäckt att ögats inre kan avslöja allt från hjärncancer till Alzheimers sjukdom.

© Claus Lunau & Dr. Stephan Kaut & PAUL PARKER/SPL

Sjukdom i hjärnan sprider sig till ögat

Dina ögon är en del av hjärnan, som har vuxit ut genom kraniet och ut i ansiktet. Den täta kopplingen mellan hjärnan och ögat betyder att en hjärntumör kan utvidga synnerven och att Alzheimer kan bryta ned ögats blodkärl.

© Claus Lunau & Dr. Stephan Kaut & PAUL PARKER/SPL

Hjärntumör får synnerven att svullna upp

Bilder av näthinnan visar oftast ingången till synnerven som en klar, ljus cirkel, men en hjärntumör kan öka vätsketrycket i synnerven och få cirkeln att svullna upp och bli otydlig.

© Claus Lunau & Dr. Stephan Kaut & PAUL PARKER/SPL

Alzheimers sjukdom visar sig i näthinnans blodkärl

Ögats blodkärl är en förlängning av hjärnan blodkärl, och de två kärlsystemen delar ett antal fysiologiska egenskaper. När Alzheimers sjukdom bryter ner hjärnvävnaden kommer därför även ögats blodkärl att förstöras.

© Claus Lunau & Dr. Stephan Kaut & PAUL PARKER/SPL

Depression försvagar ögats ljuskänslighet

När ljus träffar syncellerna i näthinnan skickar de signaler till de så kallade bipolära cellerna och vidare till synnerven. Hos deprimerade är signalerna svagare än normalt.