Shutterstock

Teknik kan göra dig nykter tre gånger snabbare

En metod avlägsnar alkohol från blodet via lungorna, så att den försvinner betydligt snabbare än om levern ska bryta ner den.

Kanadensiska forskare har uppfunnit en metod som kan avlägsna alkohol från blodet tre gånger så snabbt som vanligt. Det kan vara till stor hjälp för de patienter som drabbas av alkoholförgiftning.

Tanken är att få patienten att hyperventilera – men kontrollerat, så att yrsel och illamående inte uppstår. Detta görs med hjälp av en apparat, ClearMate, som den förgiftade personen får andas genom.

När en patient med alkoholförgiftning hyperventilerar i ClearMate-apparaten förångas alkoholen genom lungorna.

© University Health Network

Apparaten säkerställer att det blir rätt balans mellan syre och koldioxid i inandningsluften och därmed i patientens blod.

Hyperventileringen leder till att en stor del av alkoholen avdunstar genom lungorna vilket i sin tur innebär att levern inte behöver bryta ner den.

Försök med vodka bevisade effekten

Forskarna från University of Toronto testade metoden genom att låta fem frivilliga dricka ett halvt glas vodka vid två tillfällen.

Vid första tillfället lät de personerna förbränna alkoholen i kroppen på vanligt sätt utan hjälpmedel. Det tog mellan två och tre timmar för alkoholhalten att halveras i blodet hos försökspersonerna.

Vid det andra tillfället ombads försökspersonerna att först hyperventilera i luften ett tag och därefter fick de fortsatte den snabba andningen genom ClearMate.

Vanligtvis minskar alkoholpromillen långsamt (grön kurva). Men om patienten hyperventilerar går det snabbare (röd kurva), och särskilt när hen använder ClearMate (blå kurva). Promillen avläses på y-axeln, medan hur lång tid (minuter) som passerat efter alkoholintaget ses på x-axeln.

© University Health Network

Experimenten visade att metoden sänkte alkoholnivån i blodet cirka tre gånger snabbare än om levern skulle ha utfört allt arbete på egen hand.

Patienten kan behandlas hemma

I dag finns det få hjälpmedel mot alkoholförgiftning. Läkare kan leda bort alkoholen från blodet genom att låta patienten genomgå dialys, men det är en omfattande procedur.

Den här metoden är betydligt enklare, och eftersom ClearMate-apparaten är ungefär lika stor som en portfölj är det enkelt för läkarna att ta med den till patienten.