Shutterstock
Levertransplantation

Ny maskin kan rädda donerade organ som kasserats

Forskare har utvecklat en maskin som kan reparera kasserade levrar och hålla dem vid liv utanför kroppen i en vecka. Den nya tekniken är ett stort genombrott inom transplantation och ger nytt hopp till de tusentals patienter som just nu väntar på den livsviktiga operationen.

År 2015 väntade drygt 143 000 människor på en organtransplantation i Europa. Uppskattningsvis läggs ytterligare fem patienter till den listan varje timme.

För många patienter är väntetiden lång - för lång. Varje dag dör cirka 18 människor som befinner sig på väntelistan för ett nytt organ eftersom bristen på organ är så stor.

Det händer dock också att de organ som finns tillgängliga inte är i tillräckligt bra skick för att transplanteras in i en ny kropp. Därför slängs de.

Men det kan vara över när det gäller levertransplantationer.

Maskin blåser liv i kasserad lever

Schweiziska forskare från University of Zürich har utvecklat en speciell maskin som efterliknar kroppens funktioner och gör det möjligt att reparera och lagra levrar i en omfattning som aldrig tidigare skådats.

Arbetet med maskinen, som kallas Liver4life, har pågått i flera år och maskinen är en så kallad perfusionsmaskin.

Lever - perfusionsmaskine
© USZ, beamue

Det innebär att den fungerar genom att levern tillförs syrehaltigt blod och avlägsnas på avfall från cellerna (som exempelvis koldioxid från gammalt blod) via slangar.

Utöver det använder maskinen näringsämnen och hormoner som exempelvis insulin för att upprätthålla de avgörande kemiska förhållandena i levern. Dessutom "vaggar" maskinen även levern så att den inte skadas av det tryck som annars kan uppstå om organet skulle ligga helt stilla.

I de inledande försöken lyckades den nya maskinen ge sex av tio kasserade levrar sin fulla funktionalitet tillbaka inom en vecka.

Lever - maskine reparerer skadede levere
© USZ, beamue

Flera transplantationer i framtiden

Kombinationen av att kunna återställa organens funktionalitet och behålla dem i en hel vecka kan innebära att betydligt fler levrar kan transplanteras i framtiden.

I dag är det bara möjligt att lagra en lever i 24 timmar och i vissa fall räcker inte den tiden för att transplantera in den i en patient som väntar på organet.

Dessutom kan maskinen enligt forskarna även bana väg för nya behandlingsmetoder som i dagsläget inte finns något tillgängligt donerat organ - exempelvis kan tekniken vara katalysator för att läka större fysiska skador eller till och med regenerera levermassa.

Ingen av de reparerade levrarna har används vid en transplantation ännu. Det är dock nästa steg i projektet.

Leverns kemiska fabrik

Levern kan jämföras med en kemisk fabrik. Den uppskattas ha över 500 olika funktioner, såsom att producera galla till matsmältningssystemet, rena blodet på giftiga ämnen och bilda livsnödvändiga aminosyrer, fetter och hormoner.

Med sina 1,5 kilo är det kroppens tyngsta organ – bortsett från huden och skelettet, som är tyngre.

Så fungerar levern

Sådan fungerer leveren

Höger leverlob

I de båda leverloberna finns ett omfattande nätverk av små blodkärl, som går ihop i den nedre hålvenen.I de båda leverloberna renar den vårt blod, så att andra organ inte drabbas.

1

Vänster leverlob

I de båda leverloberna finns ett omfattande nätverk av små blodkärl, som går ihop i den nedre hålvenen.I de båda leverloberna renar den vårt blod, så att andra organ inte drabbas.

2

Nedre hålven

Den nedre hålvenen för det bearbetade blodet tillbaka till hjärtat.

3

Leverartär

25 procent av blodeti levern kommer från hjärtat. Blodet har syrsatts i lungorna och förs till levern via leverartären.

4

Portåder

Näringsrikt blod från matsmältningssystemet (magen och tarmarna) når levern i ett system av kapillärer, som går ihop till större kärl, som blir till portådern.

5
©