Shutterstock

Nu kan donatororgan hålla sig längre

I dag fryses inte en donerad lever ned till mer än fyra grader, för att undvika iskristaller som förstör cellerna. Med en ny teknik, i vilken levern fylls med frostskyddsvätska, är det dock möjligt att frysa ned levern till -4 grader utan att den tar skada. Denna metod innebär att levern kan överleva utanför människokroppen i 27 timmar, i stället för de nio timmar som läkarna är vana vid.

Organtransplantationer är en kapplöpning med tiden. När läkarna tagit ut exempelvis en lever från en donator måste den fortast möjligt föras till mottagaren så att transplantationen kan genomföras.

Den behöver vara framme inom nio timmar – längre än så kan den inte förvaras utanför kroppen.Detta ska forskare vid Harvard Medical School i USA nu ändra på. De har utvecklat en metod som kan göra levern användbar tre gånger så lång tid.

I dag är det bara möjligt att kyla ned levern till fyra grader för att vara säker på att det inte bildas iskristaller i levern, vilket förstör cellerna.

Med den nya metoden kan temperaturen sänkas ända ned till minus fyra grader. Det uppnådde man genom att byta ut blodet i levern mot en antifrostvätska som innehåller bland annat glycerol och trehalos.

Det gör det möjligt att kyla ned vätskor till under noll grader, utan att de fryser.

En lever som ska transplanteras kan nu hålla sig användbar i upp till 27 timmar. Levern fylls med en antifrostvätska så att den tål temperaturer under fryspunkten.

© Shutterstock

Metoden testades på fem människolevrar, som var placerade i vakuumbehållare så att de inte kom i kontakt med fukt i luften.

När man efter 27 timmar höjde temperaturen och ersatte vätskan med blod visade det sig att levrarna var fullt funktionsdugliga och inte hade lidit någon skada av behandlingen.

Den nya tekniken ska nu testas på grisar för att säkerställa att den även fungerar under naturliga förhållanden.

Om metoden tas i bruk vid transplantation av mänskliga organ kan läkarna matcha en organdonator och en mottagare på längre avstånd från varandra än tidigare.

Därmed kan man undvika att värdefulla organ går till spillo för att man inte kan hitta en lämplig mottagare på nära håll.