Shutterstock

Nässprej verkar mot Alzheimers sjukdom

Forskare har skapat ett överraskande vapen i kampen mot Alzheimers sjukdom. En nässprej med ett ny vaccin ska förhindra att proteiner klumpar ihop sig i hjärnan och bryter ned minnet.

Nya försök på möss väcker hopp om att det ska gå att utveckla en nässprej som vaccinerar mot Alzheimers sjukdom.

Ett tecken på sjukdomen är att så kallade tau-proteiner ansamlas i hjärncellerna och dödar dem, så att hjärnvävnaden förtvinar.

Forskare vid Kyoto-universitetet i Japan har utvecklat ett vaccin genom att föra in gener som kodar för tauproteinet i ett ofarligt virus. Vaccinet injicerades sedan i nosen på försöksmöss, som är genetiskt disponerade att få Alzheimers sjukdom.

Tauproteinet bromsas

Det nya vaccinet kan förhinra att tau-proteiner klumpar ihop sig i hjärnområdet hippocampus.

© HIROKI TAKEUCHI ET AL.

Utan vaccin

© HIROKI TAKEUCHI ET AL.

Med vaccin

Sprej räddar hjärnvävnaden

Mössen blev bättre på att utveckla antikroppar, som binder sig till tau-proteinerna så att immunceller kan avlägsna dem från hjärnan.

De vaccinerade mössen visade sig producera dubbelt så mycket antikroppar som de ovaccinerade.

De följande 24 veckorna kunde vaccinet inte hindra mössen från att utveckla Alzheimers sjukdom. Forskarna kunde dock slå fast att sjukdomen framskred långsammare.

Undersökningar av mössens hjärnor visade att mängden tauproteiner var mindre i området hippocampus, som är centralt för minnet. Dessutom var förlusten av hjärnvävnad 33 procent mindre än hos ovaccinerade möss.