Shutterstock
psykedeliska svampar

Magiska svampar kan bota svår depression

Forskare har länge varit intresserade av det psykedeliska ämnet i svampar, psilocybin, eftersom det kan förändra hjärnans aktivitet och ha en lugnande effekt på olika psykiska störningar. Nu visar ny forskning hur effektivt psilocybin är för depression.

Läkare har under många decennier varit intresserade av de psykedeliska substanserna som bland annat finns i LSD och svampar. Dessa speciella ämnen kan påverka vårt medvetande, och tidigare medicinska försök har visat att substansen psilocybin som finns i svampar kan ha en lugnande effekt på ett antal psykiska störningar som ångest och svår depression.

Nu har 233 patienter från tio olika länder i Europa och Nordamerika deltagit i en omfattande studie av psykedelisk terapi utförd av läkemedelsföretaget Compass Pathways.

Varje patient fick en dos psilocybin, det vill säga det psykoaktiva ämnet i så kallade magiska svampar, under vägledning av en samtalsterapeut.

I den grupp som fick den högsta dosen, 25 mg, upplevde 29,1 procent en markant förbättring av sin psykiska ohälsa redan nästa dag, och förbättringen var märkbar tre veckor senare. 24,1 procent av patienterna upplevde en fortsatt förbättring även tolv veckor senare.

Compass Pathways har använt ett patenterat koncentrat av psilocybin och företaget hoppas på tillstånd att snart gå vidare med fas 3-studier.

Studien har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, men de positiva resultaten överensstämmer med liknande kliniska försök de senaste åren där forskare behandlar psykiska störning som stress, ångest och depression med psykoaktiva läkemedel.

Psilocybin förstärker dina sinnen

Psilocybin är effektivt därför att det går in och förändrar hjärnaktiviteten.

När det tränger in i hjärnan minskar blodgenomströmningen i delar av pannloben, mellanhjärnan och i talamus, som skickar sinnesintryck till hjärnbarken.

Hjärnområden – thalamus, mellanhjärnan och pannloberna

Thalamus och hypothalamus är en del av mellanhjärnan (t.v.), medan pannloberna sitter på var sin sida av huvudet (t.h.)

© Shutterstock

Det leder till ett reducerat samspel mellan hjärndelarna, vilket skapar ett förändrat medvetandetillstånd som påminner om effekten av LSD, men med färre hallucinationer.

Förändringarna kortsluter uppenbarligen negativa tvångstankar och kan bota sjukdomar som ångest, depression och beroende.

Tidigare försök visar en förbättring

Tidigare medicinska försök med psilocybin har visat att patienter upplever att deras symptom lindras – även flera år efter deras behandling.

I ett försök på New York University har 80 cancerpatienter med ångest och depression fått psilocybin i två omgångar; en hög
respektive en låg dos utan att få veta vilken dos de fått när. Under försöket låg de på en brits med ögonbindel och lyssnade på musik.

Försöket visade att intaget av psilocybin genast sänkte depressions- och ångestnivåerna samtidigt som humörsvängningar minskade. I stället ökade försökspersonernas optimism och förmåga att värdesätta livet och att se döden i ögonen.

Ett halvår efter experimentet hade 80 procent av deltagarna fortfarande en positiv sinnesstämning.

Svampdrog mot ångest

I medicinska försök tar deltagarna inte svamp utan sväljer ett piller med rent psilocybin. Drogen tar bort de receptorer i hjärnan som ger upphov till ångest och depression.

Levern aktiverar ämnet

Patienten tar en kapsel med en noga uppmätt dos rent psilocybin (hvid). Ämnet transporteras ned i magsäcken och vidare till tunntarmen där det passerar genom tarmväggen till den stora portådern.

Ämnet leds med blodet till levern, där psilocybinet bryts ned till sin aktiva form (psilocin) genom att avlägsna en fosfatgrupp (grön).

Molekyler utplånar ångestreceptorer

Från levern returneras psilocin till blodcirkulationen och tränger in i hjärnan (grön). Där binder sig ämnet till receptortypen 2A (gul), som signalsubstansen serotonin (lila) normalt använder till att reglera sinnesstämning.

Mängden 2A-receptorer i pannloben är högre vid ångest och depression, men psilocin binder sig till receptorerna och får dem att försvinna så att antalet reduceras till normal nivå (blå).