Läkare ska kunna titta in i hjärnan

Forskare har utvecklat ett material som gör att läkarna kan sätta in ett fönster i kraniet och behandla sjukdomar i hjärnan utan att det behövs någon större operation.

Den är inte större än en femkrona. Men den kan kanske hjälpa till att rädda livet på cancerpatienter.

© David Baillot, UCSD Jacobs School of Engeneering

Hjärnoperationer är ofta våldsamma – kraniet sågas upp, läkarna klipper hål i hjärnhinnorna och instrument rörs runt i den fina hjärnvävnaden.

Vissa tumörer går att ta bort utifrån med ultraljud, en skonsam metod där tumören så att säga smälter bort.

Precis som en lupp kan koncentrera solens strålar och tända eld på en bit papper så uppstår det en mycket kraftig värme när ultraljudsvågor intensifieras. Dessa kan riktas specifikt mot tumören.

Hjärnan är väl skyddad

Ultraljud visar också lovande resultat för behandling av andra hjärnsjukdomar, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom – men det är en stor utmaning att tränga igenom kraniet.

Vårt kranium är mellan två till åtta millimeter tjock och mycket tätt, vilket gör att ultraljudsvågor absorberas eller blockeras och inte når in i hjärnvävnaden.

Forskare vid University of California i USA fick därför en idé om att utveckla ett implantat som kunde ersätta benet i kraniet.

Nu har de tagit fram ett keramiskt material som både är mycket robust och biokompatibelt – det vill säga att kroppens försvarssystem accepterar det och inte försöker stöta bort det.

Fönster till hjärnan

Tanken är att läkarna ersätter en liten bit av skallen – ungefär lika stor som en femkrona – med det här materialet. På så sätt får de ett litet fönster till hjärnan som ultradljudsvågorna med lätthet kan tränga igenom.

Det innebär också att behandlingen kan upprepas ett otal gånger om tumören skulle behöva flera behandlingar.

Materialet kan både användas för ultraljud och strålbehandlingar och kan leda till att effektiviteten av behandlingarna kan ökas drastiskt.

© UC Riverside