Shutterstock

Kinesiska forskare sätter in människogener i apor

Forskare har försökt öka apors intelligens genom att sätta in extra gener i deras arvsmassa. Andra forskare anser inte att det är etiskt försvarbart – vad tycker du?

Våra hjärnor tog för många miljoner år sedan ett stort språng, som betyder att vi i dag har större hjärnor och bättre kognitiv förmåga än våra närmaste släktingar, som exempelvis gorillor och schimpanser.

Den skillnaden har kinesiska forskare nu försökt utjämna genom att skapa makaker med extra kopior av genen MCPH1.

Apor fick bättre minne

MCPH1-genen är mycket aktiv under den första delen av människobarns liv, när hjärnan utvecklas, och forskare anser att den är viktig för hjärnans utveckling och för intelligensen hos människor.

Hos apor är genen inte lika aktiv, och därför satte kinesiska forskare in extra kopior av MCPH1 i elva makakers arvsmassa med en speciell teknik, i vilken de använde ett virus för att introducera genen medan aporna fortfarande var foster i ett tidigt skede.

Fem av aporna överlevde och utvecklades så att forskarna kunde testa deras hjärnor. De klarade sig bättre och hade en kortare reaktionstid än vanliga makaker när forskarna testade djurens korttidsminne.

Det tog också längre tid än normalt innan de genmanipulerade apornas hjärnor var helt färdigutvecklade – precis som hos människor.

Försök skapar etiskt dilemma

Flera andra forskare är kritiska till apförsöken. De anser att de kinesiska forskarna rör sig i ett etiskt gränsland.

Apor liknar människor så mycket att när vi exempelvis sätter in gener som gör dem mer mänskliga, så måste vi ompröva reglerna för medicinska försök med djuren, enligt forskarna.

Kinesiska forskare har dessutom nyligen försökt sig på att använda CRISPR-redigerade gener i människor och har klonat apor med allvarliga mentala problem.