Kan grodor avslöja graviditet?

© Photo by Trevor Cole on Unsplash

På 1940- och 1950-talen användes den afrikanska klogrodan Xenpopus laevis på många sjukhus i Europa och USA för några av de första pålitliga graviditetstesterna. På 1930-talet upptäckte forskarna nämligen att urin från gravida kvinnor kunde få klogrode-honor att lägga tusentals ägg. En av de fysiologiska förändringar som sker med kvinnan under graviditeten är att blod och urin börjar innehålla hormonet gonadotropin. Det utsöndras från moderkakan och det tidiga fosteranlaget för att bland annat förhindra att kvinnan stöter bort fostret och får ägglossning under graviditeten. Det var gonadotropin som fick grodorna att lägga ägg. Efter många tester blev klogrodan basen för ett graviditetstest. Det tillgick så att läkarna injicerade kvinnans urin i grodan och kontrollerade om denna inom 24 timmar började lägga ägg. Gjorde den det, var kvinnan sannolikt gravid. Under laboratoritester fick man givetvis se till att inga naturliga faktorer utlöste äggläggningen hos grodorna. På 1960-talet avlöstes grodorna av gra-viditetstester baserade på kemiska analyser, men det var fortfarande gonadotropin som var basen för de flesta typerna av test – även dem vi använder i dag.