Inopererade solceller håller liv i pacemakern

Forskare vill ersätta batteriet i elektriska apparater i människokroppen med solceller som placeras under huden.

I försöket placerade man solceller ovanpå hud och kläder för att testa om enheterna levererade tillräckligt med ström för att hålla igång en pacemaker. Försöket blev lyckat och det indikerar att man i framtiden kan operera in solceller under huden.

© LUKAS BEREUTER

Livslängden för ett batteri till en pacemaker är begränsad och vanligtvis behöver det bytas ut med en mindre operation efter fem till tio år. I framtiden slipper dock personer med pacemaker och andra elektriska implantat den sortens ingrepp.

I ett försök med 32 deltagare har forskare i Schweiz testat om solceller skulle kunna driva en pacemaker – och svaret är ja.

Tillgänglig inom några år

Forskarna utrustade försökspersonerna med en 3,6 kvadratcentimeter stor testmodell av ett solcellsimplantat som i försöket bars utvändigt på armen.

Testesultatet var övertygande: Den lägsta mätta effekten hos försökspersonerna var tolv mikrowatt.

En traditionell hjärtstimulator kräver en effekt på bara fem till tio mikrowatt. Forskarna säger att tekniken kan förverkligas och bli tillgänglig för praktiskt bruk inom några år.

Solceller ger energi i vintermörkret

Oavsett årstid – kolmörk vinter eller solig sommar – genererar solcellerna rikligt med ström.