Grisen kan ge oss sitt hjärta

Forskarna har två idéer om hur vi skulle kunna använda grisen som donator: Vi kan antingen anpassa grisens organ eller odla mänskliga organ i grisar.

Grisen kan ge oss sitt hjärta

Många av grisens organ påminner om människans, till både form och storlek. Därför har forskarna länge undersökt möjligheten att använda dem till patienter som saknar en mänsklig donator.

Problemet med transplantationer från djur till människa har tidigare varit att organet stöts bort av patientens kropp. Det beror på de antigener som ligger inkodade i grisens genom.

Med den nya gentekniken CRISPR-Cas9 hoppas man dock kunna kringgå detta problem.

Forskare kan nu behandla grisens celler och stänga av generna som kodar för bildning av antigener.

Antigener hos grisen avaktiveras

Ett alternativ till modifierade grisorgan är odling av mänskliga organ i grisar.

Det görs med så kallade inducerade pluripotenta stamceller. Forskarna tar då en cell från patienten och programmerar om den till en stamcell, en cell som kan utvecklas till alla celltyper.

Stamcellerna använder patientens genetiska information och skapar en kopia av patientens hjärta i grisen.

Likheten mellan grisens hjärta (vänster) och människans hjärta (höger) är så stor att grisens hjärta kan anpassas till människokroppen.

Likheterna mellan grisens hjärta (till vänster) och människans (till höger) är så stora att grishjärtat kan att grishjärtat kan anpassas till människokroppen.

Stamceller sprutas in i grisen

Det första steget är att föra in patientens stamceller i ett grisembryo, ett foster som befinner sig i ett mycket tidigt tillväxtstadium.

Embryot har genmodifierats för att inte producera det önskade organet och är därför beroende av de mänskliga stamcellernas information.

På så sätt undviker man att få ett blandat organ, till exempel ett hjärta som är en hybrid av en människas och en gris.

Därefter sätts embryot in i livmodern på en sugga, varefter hennes avkomma växer upp med ett hjärta eller ett annat organ som är skapat utifrån patientens dna.

Grisen kan bli en viktig donator

Forskarna hoppas mycket på denna metod, som har testats framgångsrikt på möss och råttor.

År 2010 lyckades till exempel en forskargrupp odla en råttas bukspottkörtel i en mus.

Om metoden fungerar slipper man problem med immunförsvaret, eftersom det donerade organet har patientens dna.

Grisen är verkligen människans bästa vän

Grisen har inte bara potential att bli hjärtdonator, den används även till att klara upp mordgåtor och ge blinda synen åter. Läs mer i artikeln: