Grå starr hos barn kan botas

Forskare har botat 12 kinesiska barn med medfödd grå starr, som annars skulle ha lett till dålig syn eller blindhet. "En av de största bedrifterna inom den regenererande medicin", säger en expert om den banbrytande stamcellsbehandlingen.

grå starr TOP

Cirka 336?000 barn kom till världen med grå starr 2015.

De riskerar ett liv präglat av starkt reducerad syn eller total blindhet – men nu finns det goda nyheter:

Ett lag amerikanska och kinesiska forskare har givit tolv kinesiska barn under två år normal syn med ett nytt slags stamcellsbehandling av ögat.

"Det en av de största bedrifterna inom den regenererande medicinen till dags dato (…) Det är vetenskap när den är som bäst,” säger stamcellsexperten dr. Dusko Ilic från King’s College London om resultatet, som har publicerats i tidskriften Nature. **## Stamceller botar medfödd grå starr

Det kinesisk-amerikanska forskarlaget från University of California och Sun Yat-sen University har vänt upp och ned på sättet att behandla medfödd grå starr.

I stället för att avlägsna ögats linser och ersätta dem med plastlinser, som man normalt gör för att behandla grå starr, har forskarna har framgångar med att reparera den skadade vävnaden kring linsen med kroppens egna stamceller.

VAD ÄR MEDFÖDD GRÅ STARR?

SJUKDOMEN: Medfödd grå starr (kongenital katarakt) är en oklarhet i ögats lins, som beror på oregelbundenheter i det mönster at proteiner som linsen är uppbyggd av. Orsakerna är okända i hälften av fallen, men kan bero på infektioner under graviditeten, för tidig födsel och ärftliga genfel.

|**

Grå starr, bland annat den medfödda, ser ut som en dimma på linsen.

KONSEKVENS: 4–12 procent av blinda och starkt synhämmade barn i västvärlden lider av medfödd grå starr.

BEHANDLING: Fram till nu har man behandlat medfödd grå starr kirurgiskt, men risken för komplikationer är stor och 50 procent av de behandlade upplever bakslag.

Tidigare avlägsnade forskarna den grå starren i ögats lins med ett kirurgiskt ingrepp – men utan att skada linskapseln, som ligger som en hinna runt linsen. Det är viktigt, eftersom linskapseln bildar så kallade epiteliala stamceller, som reparerar skador i ögats lins.

Genom att manipulera de proteiner, som kontrollerat produktionen av de epiteliala stamcellerna lyckades forskarna återskapa linsen – men nu utan medfödd grå starr.

"Det är första gången som en hel lins har återskapats (…) Och barnen mår bra och har normal syn", säger professor i ögonsjukdomar Kang Zhang från forskarlaget till BBC.

Han framhäver att den nya behandlingsformen både läker fortare och innebär en långt mindre risk för komplikationer än den befintliga behandlingsformen. **## Nästa mål: Grå starr, grön starr och AMD

Större försök med flera testpersoner ska nu efterpröva de hittills mycket lovande resultaten av den nya behandlingen av medfödd grå starr.

Men forskarna har också satt i gång med att undersöka om tekniken kan användas till att förfina behandlingen av grå starr hos vuxna.

Problemet är att de stamceller som reparerar ögats lins blir allt färre med åldern och därför kan den nya metoden visa sig vara bara verksam hos barn.

Med tiden hoppas forskarna dock att deras kunskap om ögats stamceller kan leda till fler genombrott – också inom behandling av grön starr och ögonförkalkning (AMD).

Stamceller ska behandla mer än bara medfödd grå starr

Stamcellsbehandling har inte bara potential för personer med ögonsjukdomar. Även skelettskador, Parkinsons sjukdom och hjärt-kärlsjukdomar kan eventuellt behandlas med stamceller inom 10–20 år:**