Shutterstock

Genterapi ska göra kroppsfett hälsosamt

En gen i våra fettceller kan bli målet för en ny behandling av övervikt. Genom att avlägsna genen kan forskarna få cellerna att förbränna energi istället för att lagra den.

Genetiska experiment med möss visar att det är möjligt att behandla fetma genom att förändra fettcellerna i kroppen.

Forskare från University of Massachusetts i USA uppnådde resultatet med hjälp av den så kallade CRISPR-tekniken som kan klippa ut vissa gener ur cellernas genetiska material.

Brunt fett förbränner energi

Fett finns i två varianter i kroppen, så kallat vitt respektive brunt fett. De vita fettcellerna lagrar energi passivt, medan de bruna fettcellerna aktivt sätter igång ämnesomsättningen så att kroppen omvandlar fettet till värme.

© Ken Ikeda Madsen & Shutterstock

En gen transformerar fettet

Inom kort kommer en ny behandling att kunna omvandla ohälsosamt vitt fett till brunt fett genom att sätta en enda gen ur spel.

Vita fettceller avlägsnas

Läkare tar ut vanliga vita fettceller ur kroppen hos den överviktige. Ett gram celler räcker.

En gen avlägsnas från kärnan

Med hjälp av den så kallade CRISPR-tekniken klipps genen NRIP1 ut ur cellerna så att de omvandlas till bruna fettceller.

Bruna celler sätts in

När de bruna fettcellerna sätts in i kroppen omvandlar de fett till värme så att den överviktiga personen går ner i vikt.

Spädbarn har många bruna fettceller vilket gör att de snabbt kan värma upp kroppen, men mängden av denna sortens fettceller minskar när vi blir äldre.

Den nya tekniken kan ändra på det. Forskarna extraherade vita fettceller från människor och klippte ut en gen som heter NRIP1.

Modifierade celler klarar fet kost

Utan genen utvecklades cellerna till bruna fettceller, som forskarna sedan injicerade i försöksmöss. Forskarna satte därefter mössen på en fettrik diet för att se effekten. Andra möss fick samma behandling, men bara med vanliga vita fettceller.

Resultaten visade att mössen med det bruna fettet bara ökade hälften så mycket i vikt som mössen med det vita fettet.

Omvandlingen av vitt fett till brunt leder inte bara viktminskning utan också till en friskare lever. Det visar experiment med möss. Med behandling klarade de en fet kost och bevarade leverns naturliga storlek och färg (infogad längst ner). Möss på en fettrik diet utan behandling hade förstorad och blek lever (infogad överst).

© Emmanuouela Tsagkaraki et al./bioRxiv

Dessutom hade mössen med det bruna fettet en fortsatt normal blodsockerreglering och normal insulinkänslighet. Mössen med vitt fett utvecklade å andra sidan symtom på diabetes med dålig blodsockerreglering.

Tekniken ska testas på apor

Studier av mössens lever visade också skillnader. Mössen med brunt fett hade normal brun lever, medan mössen med det vita fettet hade utvecklat förstorad och blek lever.

Forskare planerar nu att testa metoden på apor innan experiment på människor slutligen kan påbörjas.