Shutterstock

Genterapi ska ge blinda synen åter

Ögonsjukdomen grön starr förstör synnerven, som förbinder ögat till hjärnans syncentrum, men ett protein kan reparera skadan, visar nya försök. Det ger hopp om att blinda ska kunna se igen.

Forskare från University of Cambridge har visat att det är möjligt att återuppbygga synnerver som har förstörts hos blinda personer.

I musförsök har de aktiverat den gen som producerar proteinet protrudin med hjälp av genterapi. Proteinet är involverat både i uppbyggandet av nervcellers dendriter, som tar emot signaler från ögats synceller, och i uppbyggandet av de så kallade axonerna, som överför signalerna.

Ögat och syncentret tappar kontakten

Axonerna löper hela vägen från ögats näthinna genom synnerven till hjärnans syncenter, som finns på baksidan av hjärnan.

Så reparerar forskarna synnerven

Protein återställer synnerven

Forskare har identifierat ett protein som kan få nervcellernas utskott (dendriter) att växa. På så sätt kan en skadad synnerv återställas.

Ken Ikeda Madsen & Shutterstock

En gen i cellen aktiveras

Med hjälp av genterapi aktiverar forskarna en gen i nervcellen som kodar för proteinet protrudin. Proteinet förflyttar sig till den skada som har uppstått på cellens axon i synnerven.

Protein laver en skabelon

Proteinet bildar ett slags skelett över vilket axonen kan återskapas. Samtidigt drar proteinet till sig de molekyler som behövs för att återuppbygga axonets inre och yttre delar.

Cellen får kontakt igen

Cellens axon byggs upp igen och växer hela vägen genom synnerven till sybcentret på baksidan av hjärnan. På så sätt återställs kontakten mellan ögats näthinna och syncentret.

Grön starr är en av de vanligaste orsakerna till blindhet hos äldre. Sjukdomen orsakas av att axonerna skadas, och när det väl händer återbildas de inte eftersom proteinet inte finns i utvuxna axoner.

Men genom att stimulera nervcellerna att överproducera proteinet har forskarna lyckats få axonerna att växa, precis som om nervcellerna var unga.

Tekniken fungerar på levande möss

Först odlade forskarna nervcellerna i petriskålar och skar av deras axonerna med hjälp av laser. Därefter stimulerade de produktionen av protrudin, vilket fick axonerna att växa ut igen.

© Shutterstock

Övertryck i ögat kan leda till grön starr

Grön starr, även kallat glaukom, orsakas av en skada på synnerven som leder från ögat till syncentret. Den exakta orsaken är okänd, men sjukdomen är förknippad med att ögonvätskans tryck i ögongloben blir för högt. Upp emot två procent av världens befolkning lider av sjukdomen, som finns i två former:

Öppenvinkelglaukom

Är åldersrelaterad och kommer ofta smygande utan synliga eller märkbara symtom. När patienten upptäcker att synen i ett öga är nedsatt har skadorna på synnerven ofta anhopats under flera år.

Trångvinkelglaukom

Uppstår akut och drabbar oftast personer över 40 år där trycket stiger hastigt. Synen upplevs periodvis dimmig och smärta över ögonbrynet förekommer. Utan behandling kan patienten bli blind på några dagar.

Forskarna fick samma övertygande resultat då de senare testade tekniken på levande möss med skadade synnerver. Axonerna från nervcellerna växte markant under de följande två veckorna.

Proteinet har två funktioner

Experimenten visade att protrudin fungerar på två sätt. Först bildar det ett skelett som styr uppbyggnaden av axonen och sedan drar det till sig nödvändiga byggstenar som ska användas för återuppbyggnaden.

De nya resultaten ger hopp om att människor som blivit blinda av grön starr kan få synen tillbaka genom att öka aktiviteten av protrudin.