Genombrott: Nu kan vi massproducera konstgjort blod

För första gången någonsin har forskare lyckats massproducera konstgjort blod. Blodet gynnar främst de personer som har sällsynta blodgrupper.

Blodpåse

Blodpåse

© Shutterstock

Jakten på blodgivare är snart slut.

Ett forskarteam från University of Bristol har nått ett genombrott som innebär att halvtomma hyllor på blodcentralerna snart kan fyllas med alla slags blodgrupper.

Forskarna har utvecklat en metod för att producera konstgjort blodi stora mängder.

Stamceller skapar blod

Det har länge funnits olika metoder för att ta fram konstgjort blod, men de har varit extremt kostsamma och har enbart kunnat producera röda blodkroppar i små mängder.

Det konstgjorda blodet tillverkas genom att man manipulerar stamceller att börja producera röda blodkroppar.

Med de hittills kända metoderna kunde varje stamcell producera cirka 50 000 röda blodkroppar – långt ifrån tillräckligt för att fylla en blodpåse på 450 ml, som innehåller cirka en biljon blodkroppar.

Flera liter är klara

Den nya metoden håller kvar stamcellerna i ett tidigt skede av deras utveckling och där manipulerar forskarna dem så att de bildar röda blodkroppar. I den delen av deras utveckling delar stamcellerna sig extremt mycket och varje cell kan bilda miljarder röda blodkroppar.

Enligt forskarna har de redan kunnat producera flera liter konstgjort blod.

Tekniken är dock fortfarande ny och det dröjer flera år innan en massproduktion kan komma igång. Eftersom metoden gör det möjligt att producera alla slags blodgrupper ska det konstgjorda blodet till en början användas till patienter med sällsynta blodgrupper, som det är svårare att hitta blodgivare till.