Genmodifierade grisar ska råda bot på organbrist

Människoorgan som får växa i genmodifierade grisar kan revolutionera framtidens organtransplantationer. Inom tio år kan det bli verklighet med grisfarmar som levererar organ till döende patienter.

ORGAN

I framtiden kan grisar leverera njurar, levrar och hjärtan till döende patienter.

© Karen Kasmauski/Getty Images

För första gången har forskare lyckats få stamceller från en människa att växa i ett grisfoster. Försöket banar väg för att människoorgan i framtiden ska kunna växa i grisar.

Men forskarna har även en annan metod som inom några år kan avhjälpa på organbristen. De avlar fram grisar vars gener har modifierats så att grisarnas organ kan opereras in i människor utan att det uppstår problem.

Forskarna testar organ på apor

I framkant för forskningen ligger bioteknikbolaget Revivicor. De har tagit bort de gener hos grisen som annars skulle kunna göra oss sjuka om vi får grisens organ inopererade i kroppen.

>> Fascinerad av vetenskapens möjligheter? Läs vår tidning varje månad!

Under 2015 rapporterade bolaget att de hade ersatt en babians njurar med en genmodifierad grisnjure och att babianen hade överlevt i 136 dagar.

Året dessförinnan opererade de in ett grishjärta i buken på en babian utan att apans immunförsvar reagerade. Just nu testar de om babianen kan överleva om de tar bort dess hjärta och byter ut det mot grisens i stället.

Enorma grisfarmar ska leverera organ

Revivicor meddelar att de är redo att testa sina grisorgan på människor inom tio år. Bolaget har redan köpt ett stort markområde i North Carolina, USA, som ska inhysa en gigantisk grisfarm.

Planen är att grisfarmen varje år ska producera 1 000 organ som kan levereras direkt till dödligt sjuka patienter som befinner sig på sjukhus.