ORGAN

I framtiden kan grisar leverera njurar, levrar och hjärtan till döende patienter.

© Karen Kasmauski/Getty Images

Genmodifierade grisar ska råda bot på organbrist

Människoorgan som får växa i genmodifierade grisar kan revolutionera framtidens organtransplantationer. Inom tio år kan det bli verklighet med grisfarmar som levererar organ till döende patienter.

För första gången har forskare lyckats få stamceller från en människa att växa i ett grisfoster. Försöket banar väg för att människoorgan i framtiden ska kunna växa i grisar.

Men forskarna har även en annan metod som inom några år kan avhjälpa på organbristen. De avlar fram grisar vars gener har modifierats så att grisarnas organ kan opereras in i människor utan att det uppstår problem.

Forskarna testar organ på apor

I framkant för forskningen ligger bioteknikbolaget Revivicor. De har tagit bort de gener hos grisen som annars skulle kunna göra oss sjuka om vi får grisens organ inopererade i kroppen.

>> Fascinerad av vetenskapens möjligheter? Läs vår tidning varje månad!

Under 2015 rapporterade bolaget att de hade ersatt en babians njurar med en genmodifierad grisnjure och att babianen hade överlevt i 136 dagar.

Året dessförinnan opererade de in ett grishjärta i buken på en babian utan att apans immunförsvar reagerade. Just nu testar de om babianen kan överleva om de tar bort dess hjärta och byter ut det mot grisens i stället.

Enorma grisfarmar ska leverera organ

Revivicor meddelar att de är redo att testa sina grisorgan på människor inom tio år. Bolaget har redan köpt ett stort markområde i North Carolina, USA, som ska inhysa en gigantisk grisfarm.

Planen är att grisfarmen varje år ska producera 1 000 organ som kan levereras direkt till dödligt sjuka patienter som befinner sig på sjukhus.