Shutterstock

Forskare vill skapa barn av blodkroppar

Japanska forskare har skapat primitiva äggceller av blodkroppar. Genombrottet kan hjälpa barnlösa i framtiden, men skapar samtidigt många etiska frågor.

Japanska forskare har omvandlat blodkroppar till primitiva förstadier till äggceller. Genombrottet innebär nya möjligheter för kvinnor som inte kan få biologiska barn på naturligt sätt.

Forskargruppen vid Kyotos universitet tog ut en kvinnas blodkroppar och omvandlade dem först till stamceller, som både kan dela sig många gånger och utvecklas till i stort sett alla kroppens olika celltyper.

Japanska forskare har fått en blodkropp att utvecklas till förstadiet till en äggcell. På bilden syns förstadiet till en äggcell.

© Chika Yamashiro et al.

Sedan placerades stamcellerna i en skål med celler från musäggstockar.

I den miljön påverkades stamcellerna till att utvecklas i riktning mot äggceller. De omvandlades under loppet av fyra månader till så kallade oogonium - primitiva förstadier till äggceller som normalt utvecklas hos flickor redan under fosterstadiet.

Mamma och pappa kan bli samma person

Fortfarande krävs det mer arbete innan man kan bilda mogna äggceller som kan befruktas, men forskarna anser att det bara är en tidsfråga innan man kommer att lyckas med det.

Andra försök har visat att det troligen också kommer att bli möjligt att i framtiden skapa sädesceller med liknande tekniker, och det betyder att barnlösa par kan få biologiska barn även om de själva varken kan producera användbara ägg eller sädesceller.

Teknikerna väcker dock också en rad etiska frågor. Exempelvis kan det bli möjligt för en person att bli både biologisk mor och far till sitt eget barn, och det kan också medföra att den naturliga åldersgränsen för att kunna få barn kanske slutar gälla.