Forskare behandlar diabetes helt utan läkemedel

En behandling av diabetes helt utan sprutor, piller och blodsockermätningar. Det kan bli framtiden tack vare ett nytt banbrytande försök.

De senaste 30 åren har antalet diabetiker nästan fyrdubblats världen över. Och varje år förlorar minst 1,5 miljoner människor livet till den utbredda sjukdomen.

Majoriteten av diabetikerna har typ 2-diabetes – en ingripande sjukdom som i dag behandlas med en blandning av livsstilsändringar, piller och dagliga injektioner.

Men nu har en grupp forskare genomfört ett nytt försök, som kan bana väg för att vi snart kan besegra den invalidiserande folksjukdomen – helt utan läkemedel.

Forskare bombarderar en punkt i levern

De som har typ 2-diabetes har för hög halt av socker, så kallat glukos, i blodet.

Orsaken kan antingen vara att kroppens celler har blivit mindre känsliga för det livsviktiga hormonet insulin, eller att bukspottskörteln inte längre producerar tillräckligt mycket av hormonet.

VIDEO: HÄR FÖRKLARAS TYP 2-DIABETES

I det nya försöket lyckades forskarna att förebygga och sänka högt blodsocker hos grisar, möss och råttor med diabetes genom att skjuta små, koncentrerade doser av ultraljud i riktning mot en samling nerver i levern.

Impulserna riktades mot en liten spricka på undersidan av levern, kallad porta hepatis. Där sitter ett knippe nerver, som bland annat skickar information till hjärnan om hur mycket socker och andra näringsämnen som finns i blodet, så att hjärnan kan balansera det.

Och den banan av information mellan lever och hjärna lyckades alltså forskarna aktivera med hjälp av dagliga doser av ultraljud.

Tre minuters behandling om dagen räckte

Enligt studien var bare tre minuters behandling om dagen tillräckligt för att sänka blodsockret till en normal nivå hos de sjuka djuren.

Nästa steg blir att kontrollera om tekniken kan överföras till människor.

Och forskarna har redan börjat med de inledande försöken. Men även om försöken är framgångsrika, väntar en stor utmaning längre fram, innan metoden kan användas i stor skala:

Den utrustning forskarna använder för att skjuta in ultraljud i levern kräver nämligen utbildade tekniker.

Enligt forskarna har vi redan tekniken för att förenkla systemen, så att behandlingen kan utföras av patienterna själva i hemmet. Men det återstår att utveckla själva utrustningen innan vi kan gå en framtid till mötes utan blodsockertester, sprutor och läkemedel.