Ken Ikeda Madsen

Elektroder i hjärnan får blinda att se bokstäver

Nu kan blinda uppfatta figurer som har ritats direkt på ytan av hjärnans syncentrum.

En ny teknik, som stimulerar syncentrum i hjärnan, kan få blinda att se bokstäver och andra enkla former. Det är första steget mot att koppla en videokamera direkt till syncentrum.

Tekniken, som har utvecklats av forskare vid Baylor College of Medicine i USA, kan jämföras med vårt känselsinne. Om du exempelvis känner avtrycket av ett N i din handflata, kan du inte avläsa bokstaven, men om den i stället ritas över handflatan uppfattar du tydligt att det är ett N.

Blinda kan "se" en bokstav (till vänster), när elektroderna aktiveras dynamiskt – som om bokstaven ritas i handflatan (till höger).

© Ken Ikeda Madsen

På samma sätt kan en uppsättning elektroder som har implanterats på syncentrum skapa identifierbara figurer, om de aktiveras en efter en, i rätt ordningsföljd.

Orsaken är att ytan av syncentrum är ett slags karta, där varje litet område motsvarar ett speciellt område av vårt synfält.

Som att se lysande streck

Forskarna testade tekniken på både blinda och seende personer, som hade fått elektroder implanterade på syncentrum i samband med behandlingen av epilepsi.

Elektroder på ytan av hjärnans syncentrum ritar enkla former för blinda, som de kan återge på en datorskärm (Beauchamp et al./Cell).

Båda grupperna kunde avläsa figurerna som elektroderna skapade, och återge dem genom att rita på en datorskärm. Personerna beskrev upplevelsen som att se lysande punkter eller streck som formade figuren.

Hittills är upplösningen av de former som blinda kan uppfånga begränsade av antalet elektroder.

Ytan av hjärnans syncentrum innehåller omkring en halv miljard nervceller, och i försöket har bara en bråkdel av dem stimulerats.

Forskarna tror därför att upplösningen blir mycket bättre med implantat som innehåller tusentals elektroder som sitter tätare.