University of Liverpool Faculty of Health & Life Sciences

Elchocker genom tiderna: Från straff till mirakelbehandling

Brutna ben och svåra psykiska trauman var några av biverkningarna innan läkarna utvecklade elchockerna till vad de är i dag.

1. 1930-talet: Elchocker börjar användas

© Otis Historical Archives National Museum of Health and Medicine // Flickr // Creative Commons

Elchocker, eller ECT (electroconvulsive therapy, elektrokonvulsiv behandling) som det numera kallas, uppfinns av två italienska läkare 1938. Läkarna vet redan att vissa psykiskt sjuka mår bättre av att man tvingar fram epileptiska anfall hos dem.

Av den anledningen får patienter ämnet metrazol, som startar dessa anfall, men metrazol har många obehagliga biverkningar och gör att patienter ofta är rädda för att framkalla anfallen.

Därför blir elchockerna populära under 1940-talet eftersom det anses vara ett säkrare och mer humant sätt att provocera fram de epileptiska anfallen på.

2. 1950-talet: Läkarna missbrukar elchocker

© Youtube

Skräckscenerna i filmen Gökboet skildrar en del av det som händer på 1950-talet. Elchocker hjälper många psykiskt sjuka, men på vissa sjukhus används chockerna även som hot och som en metod för att hålla besvärliga patienter under kontroll.

Under det tidiga 1950-talet utför läkarna fortfarande elchocker i sin renaste form – det vill säga utan muskelavslappnande medel och bedövning. Det leder till att vissa patienter upplever svåra trauman eftersom de är vakna under behandlingen. Andra får så våldsamma kramper att deras ben bryts.

3. 1960-talet: Elchocker får dåligt rykte

© Nasko // Creative Commons

Elchocker motverkar depression. Det finns det vetenskapliga bevis för, och bevisen på det är många sedan starten 1938. Men det är också många patienter som fortfarande är rädda för behandlingen.

Under 1960-talets antiauktoritära tid uppstår den så kallade antipsykiatrin: Det är en rörelse vars mest extrema anhängare helt avvisar idén om psykisk sjukdom och som är starkt emot just elchocker som behandling.

Antipsykiatrin, dålig publicitet samt spridningen av antidepressiva läkemedel innebär att användningen av elchocker minskar under 1960- och 1970-talet.

4. 1980-talet: Elchocker får ett uppsving

Video

Flera patienter går ut i media och berättar att de mår bättre efter elchocksbehandlingar. Metoden skakar av sig en del av sitt skamfilade rykte och flera stora medicinska organisationer stöder användningen av elchocker för deprimerade.

Ute på sjukhusen börjar användningen av elchocker återigen öka.

5. I dag: Elchocker får hjärnan att växa

I dag är ECT väldokumenterat som den bästa behandlingen mot svår depression. Studier visar att nästan 80 procent av svårt deprimerade blir helt fria från sin sjukdom efter behandlingen. De mår bättre redan efter en vecka, medan medicin i regel först ger effekt efter ett par månader.

ECT utförs i dag under kontrollerade förhållanden: Patienterna är bedövade och får muskelavslappnande medicin så att kroppen inte tar skada av de våldsamma kramperna som behandlingen medför när den elektriska strömmen sänds genom patientens hjärna.

Nyligen avslöjade forskare varför elchocksbehandlingar fungerar – hjärnområdena hippocampus och amygdala är små hos deprimerade, men ECT-behandlingar gör att dessa områden växer.