Shutterstock
narkose

Varför ska patienter fasta inför narkos?

Om man ska opereras under narkos är det strikt förbjudet att äta innan. Men varför är det så?

Den främsta anledningen till att du ska fasta inför en operation i full bedövning är att skydda lungorna från surt maginnehåll.

Vanligtvis ser två ringmuskler vid matstrupens övre och nedre del till att den sura magsaften inte kan rinna upp ur magsäcken, genom matstrupen och ned genom luftröret till lungorna. Men under bedövningen slappnar musklerna av, så att vägen ligger öppen för magsaften.

Bara fyra centiliter magsaft i lungorna kan döda dig.

I lungorna kan magsaften vålla stor skada – bara tre-fyra centiliter kan vara dödligt. Men genom att fasta före operationen reduceras risken, eftersom magsäckens innehåll av magsaft minskar.

Därför får du inte inta fast föda under de sista sex timmarna innan du sövs och du bör också låta bli exempelvis karameller och tuggummi.

De första fyra timmarna får du dock dricka lite, exempelvis ett glas vatten eller en kopp te eller kaffe, men utan mjölk. De två sista timmarna fram till operationen ska du undvika att alls dricka något.

Modersmjölk är det enda undantaget

Om det är ett litet barn som ska opereras är det lite andra regler som gäller.

Spädbarn får ammas fram till två timmar före operationen, men får barnet däremot modersmjölksersättning gäller fortfarande de sex timmarna, eftersom modersmjölksersättning ligger kvar längre i magsäcken än bröstmjölk.