Artificiella hjärtan slår för dig

I kampen mot världens vanligaste dödsorsak, hjärt-kärl-sjukdom, tar robotar, skrivare och avancerad mekanik över när sjuka hjärtan ger upp.

I kampen mot världens vanligaste dödsorsak, hjärt-kärl-sjukdom, tar robotar, skrivare och avancerad mekanik över när sjuka hjärtan ger upp.

Ellen Roche/Harvard University