Shutterstock

Mässling slår ut barns immunförsvar

En infektion med mässlingsvirus är betydligt farligare än forskare hittills har trott. Viruset framkallar inte bara en sjukdom i sig själv, utan är dessutom skadligt för immunförsvaret på längre sikt, avslöjar en ny studie.

En infektion med mässlingsvirus är ännu farligare än vad vi hittills har trott.

Viruset framkallar inte bara sjukdomen i sig, utan slår dessutom ut immunförsvaret så att kroppen blir mer sårbar gentemot alla möjliga andra infektioner.

Bakom upptäckten står två forskargrupper vid Harvard University i USA respektive Wellcome Sanger Institute i England.

Raderar immunförsvarets minne

De båda grupperna undersökte blod från 83 barn som hade lämnat blodprover flera gånger både före och efter en mässlings-epidemi år 2013.

Av barnen blev 78 smittade under epidemin, medan bara fem slapp smitta.

De engelska forskarna definierade innehållet av de vita blodkroppar, så kallade B-celler, som skapar antikroppar mot virus och bakterier.

Infektion med mässlingsvirus kan slå ut upp till 72 procent av immunförsvarets minne.

© NIBSC/SPL

Antikropparna gör att immunförsvaret kan känna igen och därefter döda dessa.

Resultaten avslöjade en drastisk minskning av antalet B-celler under infektionen.

Harvard-forskarna gick steget längre och undersökte förekomsten av antikroppar i proverna.

Forskare: Vaccinera dina barn

Det visade sig att mässlingsinfektionen tog bort en stor del av barnens antikroppar mot andra smittämnen.

I genomsnitt förlorade de cirka 20 procent av mångfalden i sina antikroppar – vissa ända upp till 72 procent.

Viruset hade därmed slagit ut en stor del av deras immunologiska minne. De fem barn som inte smittades uppvisade inga förluster.

Forskarna anser att resultaten nu visar att det är ännu viktigare att alla barn vaccineras mot mässling.