Shutterstock

Lokalbedövning minskar växthusgaserna

Den gas som används vid narkos är en överraskande stor klimatsyndare. Ett amerikanskt experiment visar att det finns enorma klimatvinster genom att byta till lokalbedövning i stället för narkos.

Vi är vana vid att tänka på att den globala uppvärmningen beror på koldioxid från fabrikernas skorstenar och metan från kossornas pruttar.

Men faktum är att de gaser som används vid narkos spelar en överraskande stor roll i de globala utsläppen.

I USA står sjukvården för mellan fem och tio procent av de totala utsläppen av växthusgaser, och narkosgaser som lustgas och desfluran utgör hälften av alla utsläpp från en vanlig operationsavdelning.

Besparing motsvarar tre miljoner laddade smartmobiler

Ett experiment på Hospital for Special Surgery i New York i USA har visat hur stora mängder det faktiskt rör sig om.

2019 genomförde sjukhuset en omorganisering och utförde så många höft- och knäoperationer som möjligt med lokalbedövning i stället för narkos. Under året utfördes drygt 10 000 sådana operationer, varav endast fyra procent utfördes under narkos. I jämförelse brukar antalet operationer med narkos hamna runt 75 procent.

Facaden på Hospital for Special Surgery ud til vandet på Manhattan i New York

Hospital for Special Surgery i New York är ett av USA:s ledande sjukhus för kirurgi och där har man minskat användningen av narkos med 95 procent när det gäller höft- och knäoperationer under ett år.

© Wikimedia Commons / Ajay Suresh

Resultatet var påtagligt: De minskade utsläppen av växthusgaser motsvarar 12 000 kilo eldad kol eller tre miljoner fullt laddade smartmobiler.

Potentialen att byta från narkos till lokalbedövning är med andra ord stor.

Lustgas är inget att skämta om när det gäller klimatet

När en operation utförs med narkosgas är det endast fem procent av den använda gasen som tas upp av patientens kropp. Resten hamnar i atmosfären där den gör stor skada.

Narkosgasen kväveoxid (N2O), eller lustgas som den oftast kallas, kan stanna kvar i atmosfären i upp emot 114 år där den både gör skada på ozonskiktet och bidrar till den globala uppvärmningen.

Enligt vissa beräkningar står lustgas för upp emot tre procent av de totala utsläppen i USA varje år.

Narkosgas har generellt sett större växthuseffekt än koldioxid (CO2). Vissa gaser är upp emot 2 000 gånger värre när det gäller deras förmåga att värma upp jorden.

Förutom att lokalbedövning kraftigt minskar användningen av narkosgaser leder det också till snabbare återhämtning efter operationer och kortare tid på sjukhuset per patient. Därför är gruppen bakom experimentet i New York väldigt tydliga med sin slutsats: Lägg om till lokalbedövning i stället för narkos i så stor utsträckning som möjligt.