Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Lokalbedövning minskar växthusgaserna

Den gas som används vid narkos är en överraskande stor klimatsyndare. Ett amerikanskt experiment visar att det finns enorma klimatvinster genom att byta till lokalbedövning i stället för narkos.

Shutterstock

Vi är vana vid att tänka på att den globala uppvärmningen beror på koldioxid från fabrikernas skorstenar och metan från kossornas pruttar.

Men faktum är att de gaser som används vid narkos spelar en överraskande stor roll i de globala utsläppen.

I USA står sjukvården för mellan fem och tio procent av de totala utsläppen av växthusgaser, och narkosgaser som lustgas och desfluran utgör hälften av alla utsläpp från en vanlig operationsavdelning.

Besparing motsvarar tre miljoner laddade smartmobiler

Ett experiment på Hospital for Special Surgery i New York i USA har visat hur stora mängder det faktiskt rör sig om.

2019 genomförde sjukhuset en omorganisering och utförde så många höft- och knäoperationer som möjligt med lokalbedövning i stället för narkos. Under året utfördes drygt 10 000 sådana operationer, varav endast fyra procent utfördes under narkos. I jämförelse brukar antalet operationer med narkos hamna runt 75 procent.

Facaden på Hospital for Special Surgery ud til vandet på Manhattan i New York

Hospital for Special Surgery i New York är ett av USA:s ledande sjukhus för kirurgi och där har man minskat användningen av narkos med 95 procent när det gäller höft- och knäoperationer under ett år.

© Wikimedia Commons / Ajay Suresh

Resultatet var påtagligt: De minskade utsläppen av växthusgaser motsvarar 12 000 kilo eldad kol eller tre miljoner fullt laddade smartmobiler.

Potentialen att byta från narkos till lokalbedövning är med andra ord stor.

Lustgas är inget att skämta om när det gäller klimatet

När en operation utförs med narkosgas är det endast fem procent av den använda gasen som tas upp av patientens kropp. Resten hamnar i atmosfären där den gör stor skada.

Narkosgasen kväveoxid (N2O), eller lustgas som den oftast kallas, kan stanna kvar i atmosfären i upp emot 114 år där den både gör skada på ozonskiktet och bidrar till den globala uppvärmningen.

Enligt vissa beräkningar står lustgas för upp emot tre procent av de totala utsläppen i USA varje år.

Narkosgas har generellt sett större växthuseffekt än koldioxid (CO2). Vissa gaser är upp emot 2 000 gånger värre när det gäller deras förmåga att värma upp jorden.

Förutom att lokalbedövning kraftigt minskar användningen av narkosgaser leder det också till snabbare återhämtning efter operationer och kortare tid på sjukhuset per patient. Därför är gruppen bakom experimentet i New York väldigt tydliga med sin slutsats: Lägg om till lokalbedövning i stället för narkos i så stor utsträckning som möjligt.

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj