Shutterstock
Kvinna i respirator

Vad är en respirator?

När luftvägssjukdomar utsätter lungorna för hård press kan en respirator rädda liv.

Vad är en respirator?

En respirator är en speciell maskin som hjälper allvarligt sjuka människor att andas och syresätta blodet. Respiratorer används därför för att behandla luftvägssjukdomar som exempelvis KOL och svår lunginflammation.

Respiratorn har under den senaste tiden hamnat i strålkastarljuset eftersom lungmaskinen även kan hjälpa de coronapatienter som hamnar på intensivvårdsavdelningarna.

Respirator behandlar akut lungsvikt

Behovet av respirator uppstår när coronaviruset sprider sig till det finförgrenade nedre delarna av lungorna, de så kallade alveolerna, där utväxlingen av luft sker i kroppen.

Alveolernas reaktion på infektionen är att utsöndra vätska och celler som är en del av kroppens immunrespons. Även om detta hjälper till att bekämpa sjukdomen kan det i slutänden kväva patienten eftersom det hindrar att syre avges från lungorna till blodomloppet, och att koldioxid passerar motsatt väg.

De hårdast drabbade coronapatienterna kan därför utveckla det livshotande tillståndet akut lungsvikt (ARDS), där behandling med respirator är nödvändig.

patient-i-respirator
© Shutterstock

Så fungerar en respirator

En respirator hjälper svårt sjuka patienter att andas och syresätta blodet.

Systemet upptäcker syrebesvär

Tecken på akut lungsvikt är andnöd samt minskad syrespänning och ökad mängd koldioxid i blodet.

Patienten får bedövning

En patient som ska läggas i respirator sövs ned och får muskelavslappnande läkemedel.

Syreslang förs in

En slang förs in genom munnen och ned i luftröret, vilket inom medicinskt språkbruk kallas att patienten intuberas.

Respirator hjälper andningen

Slangen ansluts till respiratorn som för ned fuktig, varm och eventuellt syreberikad luft i patientens lungor.

Biverkningar av respirator

Hos vissa patienter kan en respirator leda till skador på patientens redan pressade lungor. Det kallas VILI eller ventilator-induced lung injury.

Forskare har påvisat minst fyra sätt som patienter riskerar att skadas på av respiratorer. Det sker exempelvis i så kallade barotrauman, när det ökade lufttrycket skadar de minsta luftrummen i lungorna (alveolerna).

I värsta fall kan VILI förvärra patientens tillstånd och leda till döden.

Risken för VILI ökar när patienter med exempelvis coronavirus ligger i en respirator under lång tid, i genomsnitt tio dagar och ibland mycket längre.

Beräkningarna över dödligheten för coronapatienter i respirator varierar mellan olika sjukhus och länder. Variationen täcker troligtvis in de skillnader som uppstår på grund av tillgång till respiratorer, men beror också i stor utsträckning på hur beräkningarna är gjorda. Utan respiratorer skulle dock troligtvis en betydligt större andel människor som är smittade av corona mista livet.