Vaccinsuccé: Australien säger hejdå till röda hund och livmoderhalscancer

Röda hund är nu helt utplånat i Australien tack vare vaccin. Och om några år ser landet ut att bli det första att utplåna livmoderhalscancer.

© Shutterstock

Hjärnskador, hjärtfel, missfall och blindhet. Det kan bli konsekvenserna av röda hund.

Men i Australien behöver man inte längre oroa sig för sjukdomen, eftersom de är så noga med att vaccinera sina barn att landet helt har utrotat viruset.

Vaccin skyddar foster

Världshälsoorganisationen WHO publicerade nyligen en rapport, i vilken man officiellt slog fast att Australien är fritt från rubella-viruset. De sällar sig därmed till de 33 länder som har besegrat viruset. Se siffrorna för röda hund i Sverige här.

Rubella är ett så kallat rna-virus, som infekterar dina luftvägar. Efter 5–7 dagar har sjukdomen spridit sig till hela din kropp och utlöser bland annat karakteristiska utslag, feber och röda ögon. Sjukdomen är dock helt ofarlig för de flesta och går normalt över efter 5–10 dagar.

Men om gravida smittas löper de högre risk för missfall eller fosterskador, och därför vaccinerar vi bland annat i Sverige mot röda hund med MFR-vaccinet, som även skyddar mot påssjuka och mässling.

Vaccin fungerar genom att en liten del av den riktiga sjukdomen injiceras i kroppen. På så sätt får immunförsvaret möjlighet att bygga upp ett effektivt försvar innan personen drabbas av sjukdomen igen.

Vaccinet fungerar precis som sjukdomen

© Oliver Larsen

Första immunreaktionen

Vaccin består av döda eller levande delar av ett virus eller en bakterie. Immunsystemet reagerar med att bygga upp antikroppar som bekämpar sjukdomen och minnesceller som minns den nästa gång den drabbar.

© Oliver Larsen

Andra immunreaktionen

När kroppen träffar på samma virus eller bakterier igen identifierar immunsystemet dem genast och producerar de antikroppar som bekämpar dem.

©

Andra gången är kroppen matchklar

  • Första gången kroppen utsätts för en sjukdom producerar immunförsvaret långsamt en arsenal av antikroppar som kan angripa främmande virus eller bakterier – immunreaktionen illustreras vid kurvans första topp.
  • Andra gången immunförsvaret utsätts för en sjukdom kan det snabbt producera många antikropppar – kurvans andra topp.

Vaccin utplånar livmoderhalscancer

Australien har ett extremt effektivt vaccinationsprogram och 94,67 procent av alla femåringar i Australien har fått alla rekommenderade vaccin. Se vaccinationsstatistiken i Sverige här.

Och om den höga uppbackningen fortsätter ser det ut som om Australien snart även lyckas utrota en hel cancerform.

HPV-vaccinet infördes i Australien 2007 och forskning förutspår att det om tre år kommer att vara färre än sex kvinnor per 100 000 som drabbas av livmoderhalscancer.

Siffran kommer troligen att minska till fyra före 2035, och när de når så långt betraktar forskare cancerformen som nära nog utplånad.

Tack vare HPV-vaccinet ser Australien alltså ut att bli det första landet i världen som som blir kvitt den aggressiva cancerformen.

Vaccin fungerar

Det finns många goda skäl att bli vaccinerad – och inga för att låta bli. Lär dig mer här: