Psoriasis

Undermedel botar psoriasis

Över 200 miljoner personer lider av hudsjukdomen psoriasis och hittills har det inte varit möjligt att bota den. Det ändrar dock ett nytt läkemedel på.

Fula röda utslag och hud som ramlar av kroppen. Över 200 miljoner människor lider av den autoimmuna hudsjukdomen psoriasis.

Bland de drabbade är psoriasis ofta förknippat med skam och nedsatt livskvalitet, men sjukdomen kan också leda till depressioner, hjärtsjukdomar och diabetes.

Sjukdomen, som är kronisk, kan hållas tillbaka, men tills nyligen har det inte varit möjligt att bota de sjuka människorna. Det ändrar ett nytt medel dock på.

80 procent blir friska

Psoriasis beror på att vita blodkroppar angriper hudcellerna på ett speciellt område. Det får hudcellerna att dela sig betydligt snabbare än normalt, vilket resulterar i överflödig hud och utslag.

Det nya läkemedlet, som har fått namnet ixekizumab, stoppar de vita blodkropparnas angrepp på hudcellerna.

Medlet, som ska injiceras en gång i veckan, har i kliniska försök på människor visat sig vara mycket effektiv: Cirka 80 procent av försökspersonerna har blivit botade från sjukdomen.

Kommer snart till Europa

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har redan godkänt medicinen, som precis har nått den amerikanska marknaden under namnet Taltz.

Även i Europa är medlet på väg att göra sitt intog. Britterna har just godkänt det och kommer att få möjlighet att köpa det från och med den 1 juli.

Det finns dock ett par biverkningar med läkemedlet: Färre vita blodkroppar, svampinfektioner och inflammatoriska tarmsjukdomar.