Shutterstock
Kvinna tar p-piller

P-piller – Allt du behöver veta om det lilla pillret med den stora effekten

Det banade väg för den sexuella frigörelsen och sparkade in dörren till arbetsmarknaden världen över. Nu ska en manlig motsvarighet till p-pillret förhindra oönskade graviditeter.

P-pillret gjorde kvinnan fri

“Ingen kvinna kan kalla sig fri förrän hon kan kontrollera sin egen kropp” har den amerikanska kvinnorättskämpen Margaret Sanger sagt. Och få har haft så stor betydelse för kvinnors frigörelse som Sanger.

På 1950-talet övertalade hon den kvinnliga miljonären Katharine McCormick att investera 40 000 dollar för att utveckla ett “magiskt piller” till kvinnor som skulle förhindra oönskade graviditeter.

Personen som skulle realisera Sangers livslånga dröm om ett preventivmedel i pillerform var den amerikanske biologen Gregory Pincus.

Ingen kvinna kan kalla sig fri förrän hon kan kontrollera sin egen kropp Margaret Sanger, amerikansk kvinnorättskämpe

Baserat på ett antal djurförsök på 1930-talet med hormonintag som effektivt preventivmedel utvecklade Pincus och hans kollega Min-Chueh Chang p-pillret. 1960 dök det upp på marknaden i USA och kom till Sverige fyra år senare.

Margaret Sanger dog 1966 och fick aldrig uppleva den gigantiska effekt på kvinnors sexuella frigörelse och ökade inträde på arbetsmarknaden som p-pillret möjliggjorde genom att låta kvinnan kontrollera sin kropp.

I dag äter drygt 100 miljoner kvinnor i världen p-piller och 1993 utsågs p-pillret till ett av den moderna världens sju underverk av tidskriften The Economist.

P-pillrets tidslinje

P-pillret lanserades på 1960-talet. Sedan dess har det lilla pillret blivit ett av de mest använda preventivmedlen i världen.

Hur fungerar p-piller?

Samtidigt som p-pillrets betydelse för samhället är stor och komplex är mekanismerna bakom det lilla pillret mycket enkla.

P-pillret består av två syntetiska könshormon, etinylestradiol (hormonet östrogen) och gestagen (hormonet progesteron).

De artificiellt producerade könshormonen förhindrar graviditet genom att bromsa produktionen av könshormonerna FSH och LH som härstammar från hypofysen i hjärnan.

FSH och LH är de viktigaste hormonen som bidrar till ägglossning och utan dessa är en graviditet omöjlig.

Så fungerar p-piller

P-piller innehåller artificiealla könshormon som stoppar produktionen av de könshormon som möjliggör ägglossning. Dessutom hårdnar livmoderhalsen, vilket gör det svårt för spermier att tränga sig in i den.

Hur-fungerar-p-piller?
© Shutterstock

1. Antalet könshormon ökar

P-pillret sväljs. Pillret innehåller två artificiellt producerade könshormon som kvinnas kropp vanligtvis producerar: Etinylestradiol (hormonet östrogen) och gestagen (hormonet progesteron).

Hur-fungerar-p-piller?
© Shutterstock

2. Hormonproduktionen blockeras

Den ökade närvaron av de artificiella könshormonen blockerar utsöndringen av könshormen luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH) i hypofysen (en liten körtel i hjärnan).

Hur-fungerar-p-piller?
© Shutterstock

3. Ägglossningen uteblir

LH friger fruktbara ägg. FSH får äggstockarna att växa. Utan dessa könshormon uteblir ägglossningen. Gestagen gör sekretet i livmoderhalsen segt vilket leder till att spermierna inte kan tränga in.

Hur säkra är p-piller?

P-piller är ett av de mest effektiva preventivmedel som finns och tar du dem korrekt är det till 99.9 procent säkert att du inte blir gravid.

Trots det upplever cirka mellan en och två procent av alla kvinnor som använder p-piller att de blir gravida. Detta beror på att de glömt att ta p-pillren, vilket stoppar den kemiska blockeringen av LH- och FSH-hormonerna.

I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine i 2019 skriver forskarna att mellan 40-50 procent av p-pilleranvändande kvinnor i USA missar minst ett p-piller under loppet av tre månader med dagliga piller.

Man tar p-piller
© Shutterstock

Vad händer om en man äter p-piller?

Om en man skulle råka svälja ett p-piller eller två händer ingenting.

Men om en man skulle ta p-piller regelbundet skulle de artificiella kvinnliga könshormonen ha en mild "feminiserande" effekt i form av bredare höfter, mjukare hud och bröstförstoring.

Östrogen är en tiondel av den dos som transkönade kvinnor tar för att korrigera kön. Minipiller, som endast innehåller progestogen skulle främst reducera antalet spermier och minska sexlusten hos mannen.

Vilka biverkningar har p-piller?

Även om effekten av p-piller är obestridlig har debatten om preventivmedlets eventuella biverkningar rasat sedan p-pillret kom ut på marknaden 1960.

De första p-pillren innehöll 100 mikrogram östrogen och den höga dosen av könshormonet medförde att kvinnorna som tog pillren fick graviditetsliknande biverkningar som illamående, viktökning, huvudvärk och humörsvängningar.

Den allvarligaste biverkan av p-piller är en ökad risk för att utveckla blodproppar.

Det uppskattas att mellan två och tre av 10 000 kvinnor som inte är gravida och inte äter p-piller får en blodpropp i en ven eller artär. För kvinnor som tar p-piller är det mellan sex och nio av 10 000.

Finns det p-piller för män?

I p-pillrets kölvatten lades hormonspiral, kopparspiral, p-stav, p-plåster och p-ring till på listan över preventivmedel för kvinnor.

För män är kondom fortfarande det enda preventivmedlet på marknaden (om man bortser från sterilisation), men snart kan p-piller för män komma att läggas till på den korta listan.

2018 genomförde University of Washington ett försök med 100 män för att testa ett nytt piller med ett ämne som kallas DMAU.

Precis som den kvinnliga motsvarigheten hämmar ämnet könshormonerna, vilket i männens fall innebär att produktionen av spermier stoppas.

P-piller för män stoppar spermieproduktionen

Den manliga motsvarigheten till p-piller innehåller syntetiska könshormon som bromsar produktionen av spermier genom att blockera specifika hormoner i hypofysen i hjärnan.

P-piller för män

Antalet könshormoner ökar

P-pillret innehåller ämnet DMAU,som består av androgen som påminner om det manliga könshormonet testosteron samt könshormonet progesteron som även finns i p-piller för kvinnor.

1

Hormonproduktionen blockeras

Den ökade närvaron av de två könshormonen stoppar produktionen av luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH) i hypofysen, som är den hormonproducerande körteln i hjärnan.

2

Spermaproduktionen upphör

Hos män stimulerar FSH spermieproduktionen och testiklarnas tillväxt samtidigt som LH stimulerar produktionen av manligt könshormon (testosteron). Genom att bromsa dessa hormon stoppas produktionen av spermier i de tvinnade sädesledarna i testiklarna.

3
© Shutterstock

Tidigare försök med utveckling av p-piller för män medförde biverkningar såsom depression, ojämn hjärtrytm, muskelsmärta, ökad sexlust, akne och nedsatt fertilitet.

Av de 100 män som deltog i försöket med p-piller upplevde ett fåtal biverkningar såsom huvudvärk, minskad sexlust och akne.

Männen kan dock inte lämna kvar kondomerna hemma ännu. Försöken med p-piller för män är i en inledande fas och det är okänt när de kommer ut på marknaden. Dessutom är kondomer fortfarande det enda preventivmedlet som skyddar mot könssjukdomar.