Ny elbehandling väcker patienter ur koma

I ett nytt banbrytande försök har forskare lett ström till komapatienters hjärnor – och lyckats väcka dem ur deras dvala i upp till en vecka.

Koma

En ny elbehandling väcker hjärnan ur koma.

© Shutterstock

Allvarliga skador på hjärnan kan göra att människor hamnar i koma, liksom förgiftning, svår syrebrist eller diabetes kan leda till den dödsliknande sömnen utan några som helst garantier för att man vaknar upp igen.

Vanligtvis är de som drabbas hjälplösa, men nu har forskare använt sig av en ny elbehandling och lyckats väcka patienter ur koman i upp till en vecka.

Elektricitet väcker hjärnan

Forskarna skickade elektriska impulser genom hjärnan på komapatienter i 20 minuter åt gången under fem dagar i rad. Strömmen riktades mot pannloben som styr många av våra tankeprocesser, exempelvis beslut och socialt beteende.

Innan försöken inleddes befann sig försökspersonerna i det komatillstånd som kallas temporär koma, där patienterna ibland visar mycket små tecken på medvetenhet utan dock att kunna kommunicera med andra. Så hade de legat i minst tre månader.

Komapatienter svarar på frågor

Efter elbehandlingen visade nio av de totalt 16 patienterna överraskande många tecken på att vara vid medvetenhet – de kunde reagera på order, känna igen objekt och röra sig – och två av patienterna kunde även kommunicera och svara på frågor genom att röra delar av sin kropp.

Strömmen aktiverar pannlobens hjärnceller så att de börjar skicka elektriska signaler till varandra och andra delar av hjärnan igen.

Dessvärre föll patienterna tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd igen efter cirka en vecka. Därför arbetar forskarna nu vidare med att finputsa tekniken så att de i framtiden ska kunna väcka människor ur koma permanent.