Mässlingutbrott – vaccinera dina barn nu

Allt färre vaccineras mot mässling, och samtidigt är den fruktade sjukdomen på frammarsch i sydöstra Europa.

Vaccination
© Shutterstock

Just nu pågår ett utbrott av mässling i Rumänien. Minst 17 barn har dött av sjukdomen sedan september, och det senaste året har minst 3400 barn smittats med det fruktade viruset.

Det är emellertid inte enbart i Rumänien som mässling är på frammarsch.

Även länder som Tyskland, Belgien och Frankrike rapporterar om ett ökande antal smittade barn.

Gruppen utsätts för risk

Mässling har hållits i schack länge, eftersom vi har ett effektivt vaccin mot viruset som en del av barnvaccinationsprogrammet.

På senare år har allt fler föräldrar dock på grund av religös övertygelse, sjukdom eller övertro valt att inte vaccinera sina barn.

Det är ett problem, eftersom vaccinering blir effektiv först när en stor procentandel är vaccinerade. Då uppstår så kallad gruppimmunitet.

Animationen visar hur gruppimmunitet fungerar.

Ju fler i en befolkning som vaccineras, desto mindre är risken för att en person som inte är vaccinerad smittas.

Exempelvis kan cancerpatienter ofta inte vaccineras på grund av ett nedsatt immunförsvar och de är därför beroende av att människor omkring dem är vaccinerade.

Falsk forskning skapar rädsla

År 1998 publicerade den brittiske läkaren Andrew Wakefield en undersökning i The Lancet, som påvisade ett samband mellan vaccinet och autism.

År 2010 drog The Lancet emellertid tillbaka artikeln, eftersom undersökningen var förfalskad, och sedermera har all Wakefields forskning på områdettillbakavisats.

Trots det hänvisar föräldrar fortfarande till undersökningen, när de avstår från vaccinationerna.