Shutterstock
Vacciner fører ikke til autisme

Massiv studie: Vaccin ger INTE autism

Det existerar inget samband mellan MPR-vaccin och autism. Det konstaterar en omfattande studie från danska Statens Serum Institut. Forskarna hoppas nu att 20 års felinformation och ogrundad rädsla – efter en förfalskad vetenskaplig rapport – äntligen ska upphöra.

Danska Statens Serum Institut (SSI) har nyligen publicerat den mest omfattande studien av sambandet mellan MPR-vaccin och autism någonsin. Och slutsatsen är kristallklar: Det finns inget som helst påvisat samband mellan vaccination och autism.

Den danska forskargruppen grundar sina resultat på studier av inte mindre än 657 461 barn, som har följts under 13 år från 2000 till 2013.

Av de totalt 657 461 barnen diagnosticerades 6 517 barn med autism under studiens gång, och diagnoserna var jämnt fördelade mellan barn som hade fått MPR-vaccin och barn som inte hade vaccinerats.

”Autism förekom lika frekvent bland de barn som hade MPR-vaccinerats och de totalt 31 619 barn som inte vaccinerades. Därför måste vi dra slutsatsen att MPR-vaccin inte leder till ökad risk att utveckla autism”, säger seniorforskare Anders Hviid från SSI.

WHO har placerat så kallade antivaxare på listan över de tio största hoten mot mänskligheten under 2019 www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

Svindel skapade rädsla

Den felaktiga kopplingen mellan MPR-vaccin och autism beror på ett enda engelskt forskningsprojekt från 1998, i vilket tolv barn undersöktes av en forskargrupp med den brittiske läkaren Andrew Wakefield i spetsen.

Sedan dess har hans forskning avfärdats och studie efter studie har motbevisat att det finns något samband mellan vaccin och autism.

De nyligen publicerade resultaten från Statens Serum Institut i Danmark är därför inte banbrytande.

Samma institut kunde redan 2003 publicera resultat av en stor studie av 537 303 barn, som kom fram till exakt samma slutsats: Det finns inget påvisbart samband mellan MPR-vaccin och autismdiagnoser.

Ändå har rädslan för autism i ökande grad bitit sig fast i stora delar av västvärlden – inte minst pådrivet av kända mediepersoner på sociala medier.

Konsekvensen har bland annat blivit att antalet mässlingsfall i Europa har tredubblats de senaste åren.

Därför måste vi dra slutsatsen att MPR-vaccin inte leder till ökad risk att utveckla autism. Seniorforskare Anders Hviid, SSI

Ett litet fusk med stor effekt

1998 – Lögnen föds

På trappan utanför London’s Royal Free Hospital meddelar en forskargrupp med läkaren Andrew Wakefield i spetsen de chockerande resultaten av två års studier: Det finns ett direkt samband mellan MPR-vaccin och autism hos barn.

Den officiella rapport publiceras året efter i den erkända medicinska tidskriften The Lancet.

Studien har undersökt tolv barn i en fallstudie, vilket vill säga att rapporten och resultaten bygger på utvalda testpersoner som intervjuas, undersöks och testas utifrån en redan definierad teori - i det här fallet att MPR-vaccin bidrar till autism.

Från första början möter rapportens metoder, resultat och slutsatser omfattande kritik i vetenskapliga kretsar.

2002 – Rädslan sprider sig

Bara fyra år efter Wakefields framträdande på trappan framför London’s Royal Free Hospital slår en brittisk studie fast att "nästan 50 procent av praktiserande läkare rapporterar om föräldrar som uttrycker ovilja att vaccinera sina barn".

En av orsakerna till rädslan är alla de kända personer från i synnerhet underhållningsbranschen som ger sig in i kampen mot vaccinationer.

Bland de mest framstående finns:

Donald Trump
Jim Carrey
Robert De Niro
Jenny McCarthy
Kirstie Alley
Alicia Silverstone
Charlie Sheen

2004 – Uppbackningen försvinner

Tio av de ursprungligen 13 medförfattarna till Wakefields rapport drar tillbaka sitt stöd.

Det gör de i en artikel i The Lancet under rubriken "Retraction of an interpretation", och kontentan är att de inte anser att rapporten stöder den slutsats som Andrew Wakefield håller fast vid – att det finns en koppling mellan MPR-vaccin och autism.

2007 – Nätet stramas åt om Wakefield

Den engelska myndigheten för patientsäkerhet, General Medical Council, inleder en officiell undersökning av tre av läkarna bakom studien från 1998 – bland andra Andrew Wakefield.

Bakgrunden är bland annat konstanta tidningsskriverier om förfalskade försöksdata och ekonomiska särintressen kopplade till Wakefields forskning.

Andrew Wakefield lämnar England och slår sig ned i Texas, USA.

2010 – Döms vara "ohederlig" och fråntas rätten att praktisera

Efter tre års grundlig undersökning – i januari 2010 – har GMC kommit fram till en slutsats:

Samtliga tre läkare är skyldiga till forskningsfusk och GMC slår fast att Andrew Wakefield har "missbrukat sin position", och att han har uppfört sig "oetiskt", "oansvarigt" och "ohederligt".

Det leder till att Andrew Wakefield och ytterligare en läkare fråntas rätten att praktisera medicin i England.

© Shutterstock

2010 – Wakefields resultat dementeras

Kort efter att GMC:s slutsats publiceras dementerar The Lancet slutligen den ursprungliga vetenskapliga artikeln.

"Lancet 12", som den vetenskapliga artikeln nu kallas, tar bort från The Lancet, men tidskriften är ännu inte helt färdiga med Wakefield.

För New York Times förklarar The Lancet att bakgrunden till dementin även ligger i Andrew Wakefields hemliga ekonomiska intressen:

"En del av utgifterna för dr. Wakefields forskning betalades av advokater för föräldrar som hade för avsikt att stämma tillverkarna av vaccinet. Dr. Wakefiled hade dessutom 1997 patenterat ett alternativt mässlingsvaccin, som skulle bli framgångsrikt om det existerande kombinationsvaccinet drogs tillbaka eller svartmålades."

2019 – Enorm studie pulvriserar myten

Danske Statens Serum Institut publicerar för andra gången en massiv studie av sambandet mellan MPR-vaccin och autism. Och för andra gången står slutsatsen klar: Det finns inget påvisbart samband.

Den danska forskargruppen grundar sina resultat på studier av 657 461 barn som följts under elva år.