Nu ska malariavaccin rädda liv

750 000 barn i Kenya, Ghana och Malawi ska nu få det efterlängtade vaccinet mot malaria. Förhoppningen är att det nya vaccinet ska rädda hundratusentals liv.

Varje år tar den fruktade malariaparasiten knappt en halv miljon liv – huvudsakligen i världens fattigaste områden.

I 18 år har forskare försökt hitta ett vaccin som kan sätta stopp för den smittsamma, svärmande mördaren. Och nu trycker forskarna kanylen i botten.

Det lovande och efterlängtade vaccinet – kallat RTS,S – mot malaria har nu för första gången börjat användas i Kenya – och några månader tidigare i Ghana och Malawi.

Vaccinet ska testas över en period på tre år i just Kenya, Ghana och Malawi och ingår i ett vaccinprogram för barn.

Världshälsoorganisationen WHO väntar sig att 360 000 barn i Kenya ska få malariavaccinet inom tre år, och sammanlagt 750 000 barn i alla tre länderna.

Kräver fyra stick

Världshälsoorganisationen WHO delar ut vaccinet RTS,S som har visat sig ha stor effekt i slutna laboratorieförsök: 40 procent av de vaccinerade försökspersonerna blev immuna mot malaria.

Det största problemet med vaccinet är att man behöver fyra doser. De första tre doserna ges med en månads mellanrum och därefter behövs en fjärde dos 18 månader senare – något som kan vara svårt att genomföra i fattiga och underutvecklade områden.

Det mest lovande vaccinet

RTS,S är bara ett av flera vacciner som verkar för att förebygga malaria, men det är det mest utvecklade och mest lovande vaccinet hittills.

Förhoppningen är att det i kombination med myggsprej och myggnät blir en effektiv motståndare mot den myggburna parasitsjukdomen.

Resultat av vaccinationerna i de tre länderna blir avgörande för om vaccinet ska rullas ut i större skala och i fler länder.