Shutterstock
Allergi

Hur fungerar allergipiller?

Så här på våren plågas jag ofta av min allergi mot björkpollen. Som tur är hjälper det att ta antihistaminer. Men vad är det egentligen de motverkar?

Likt andra allergier beror björkpollenallergi på att immunförsvaret överreagerar på en ofarlig främmande kropp.

Rent praktiskt sker det genom att vissa immunceller, kallade mastceller, frisätter så kallade histaminer.

Histaminerna binder sig till speciella histaminreceptorer, ett slags parkeringsbås, på andra celler. Där hjälper de till att framkalla den immunrespons som ger allergins röda ögon, rinnande näsa, nysningar och så vidare.

Immunförsvaret löper amok

Pollen eller andra så kallade allergener kan få immunförsvaret att överreagera. När det sker utlöser immunceller en kaskad av histaminer.

steg1
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Pollen tränger in

Första gången kroppen möter en allergen, exempelvis ett protein från ett pollen (orange), producerar kroppen IgE-antikroppar (gröna). Antikropparna binder sig till immunförsvarets mastceller.

Steg2
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Immunceller står emot

Nästa gång allergenet tar sig in i kroppen binds det till IgE-antikropparna, som nu sitter på mastcellernas yta. Där har de till uppgift att hindra att främmande kommer in i kroppen.

Steg3
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Histaminer väller ut

Kopplingen mellan IgE-antikropparna och allergenerna får mastcellen att frisätta de histaminer (röda) som fyller den. Histaminerna slår larm till andra celler, som utlöser de allergiska reaktionerna.

När du tar antihistaminer så förhindrar de vanligtvis att histaminerna sätter sig på receptorerna och utlöser en allergisk reaktion.

Det sker genom att antihistaminerna binder sig till histaminreceptorerna, så att utrymmet fylls. Därför fungerar antihistaminer ofta bäst innan du blir utsatt för det du är allergisk mot.

Fungerar på många platser i kroppen

Antihistaminer är uppdelade i fyra klasser som har namngivits utifrån vilken typ av histaminreceptorer de binder sig till.

Totalt finns det fyra sorters receptorer, en av dem kallas H1 och är den vi vanligtvis använder mot pollenallergi. Men den kan även ha andra effekter. En del H1-antihistaminer har en sederande inverkan. Det beror på att histaminer spelar en roll för kroppens dygnsrytm, eftersom de hjälper till att hålla oss vakna. När den effekten bromsas in kommer tröttheten. De sederande antihistaminerna ingår bland annat i piller mot bilsjuka.

H2-antihistaminer påverkar bland annat de celler i magsäckens slemhinna som utsöndrar magsyra. Denna variant ingår därför i läkemedel mot för mycket magsyra eller magsår.

H3-antihistaminer binder sig till celler i hjärnan och kan ge en uppiggande effekt, och slutligen påverkar H4-antihistaminer de vita blodkropparna, vilket kan lindra kronisk klåda.