Lexapro pills

Experter varnar för populära lyckopiller

Oberoende experter varnar för att ta antidepressiva läkemedel med ämnena CITALOPRAM och ESCITALOPRAM, eftersom de ökar risken för hjärtsjukdomar – bland annat hjärtstillestånd – jämfört med andra antidepressiva läkemedel.

"Citalopram och escitalopram läggs till listan över ämnen du bör undvika."

Den respekterade och oberoende franska medicintidskriften, La Revue Prescrire, är otvetydig i sin varning för att använda preparat med de båda antidepressiva ämnena.

Prescrire stöds av FN:s Världshälsoorganisation, WHO, och de franska medicinexperterna har tidigare avslöjat livsfarliga läkemedel, som senare har plockats bort från marknaden.

Vad är citalopram?

Citalopram är ett antidepressivt medel, som används mot depression, ångest, tvångsföreställningar och tvångshandlingar.

Citalopram tillhör gruppen läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare – även kallade lyckopiller) som är preparat mot depression.

Citalopram lanserades ursprungligen av danska Lundbeck (H. Lundbeck A/S) 1989 och kom till USA 1998, innan patentet löpte ut 2003.

Sedan 2003 har en lång rad läkemedelsföretag lanserat sina egna antidepressiva medel baserade på citalopram.

Lundbeck har dessutom själva vidareutvecklat citalopram under namnet escitalopram, som alltså också omfattas av den nya varningen.

Biverkningar: Citalopram kan leda till flera hjärtåkommor

Det är Prescrires årligen uppdaterade lista, "Ämnen du bör undvika 2016", som bygger på forskningsresultat från 2010 till 2015 och är avsedd för läkare, farmaceuter och annan vårdpersonal, som nu inbegriper de två antidepressiva ämnena.

Experterna konstaterar bland annat att citalopram och escitalopram inte är mer effektiva än andra SSRI-preparat (serotoninökande antidepressiva läkemedel – även kallade lyckopiller, reds. anm.) men medför fler hjärtsjukdomar.

Bland annat understryker de att ämnena i högre doser kan medföra rubbningar i hjärtrytm – specifikt förlängning av QT-intervallen.

Hjärtåkommor_citalopram

Ämnet citalopram misstänks bidra till en ökad risk för hjärtstillestånd.

© Shutterstock

Detta fick redan 2011 först den amerikanska läkemedelsstyrelsen, FDA, och senare läkemedelsstyrelser världen över, att sänka den tillåtna maximaldosen för citalopram.

Läkemedelsföretag: Inget nytt

Hos Lundbeck förnekar man att det ligger något nytt i informationen från Prescrire och hänvisar till de ändringar i rekommenderad dos för citalopram, som infördes 2011.

"Läkemedelstyrelserna har sedan 2011 informerat läkare om problem med förlängning av QT-intervallen, i den mån man valde att öka dosen över rekommenderad maxdos", säger kommunikationsdirektör hos Lundbeck, Anders Schroll.

"Detta är inga nyheter", fortsätter han och understryker att escitalopram inte har pålagts minskad maxdos, men att läkare är informerade om riskerna i samband med att överskrida den rekommenderade maxdosen.