Engelsk domstol dömer mamma att vaccinera sina barn

En brittisk mamma med två söner har fått ett domstolsbeslut på att det är emot barnens bästa att neka barnen vaccinationer. I beslutet betonar domaren bland annat att modern inte kunde hitta en enda läkare som backade upp hennes åsikter.

Vaccination

Rätten fann inga juridiska eller medicinska skäl för att kvinnan skulle kunna vägra sina barn att vaccineras.

© Shutterstock / Thinglass

"Jag är ledsen att mamman kommer att uppleva den här domen som orättvis, men mitt objektiva ansvar för barnens bästa är tydligt."

Högsta domstolens domare Mark Rogers vacklade inte när han läste upp domen i ett prejudicerande fall om rätten att inte vaccinera sina barn. Det skriver den engelska tidningen The Telegraph.

En brittisk mamma tvingas därför nu att låta sina två söner vaccineras mot bland annat polio, mässling, hjärnhinneinflammation och difteri.

Litar inte på läkarna

Barnens pappa hade vänt sig till domstolen för att pröva moderns beslut att inte vaccinera sönerna och i rätten förklarade mamman att hon inte litar på att vaccinationer är fördelaktiga.

Kvinnan hävdade att hon och barnen är veganer och att hon därför enbart låter barnen få i sig "naturliga produkter" för att hålla deras korppar "så giftfria jag kan".

"Inget vaccin är veganskt och inga läkare vågar kritisera vacciner för då förlorar han eller hon sitt jobb" uppgav hon i domstolen och fortsatte:

"Det är onaturligt att injiceras med metalliska ämnen och som vegan går det emot allt jag tror på att låta mina barn injiceras med något som odlas på djurceller eller som har testats på djur".

Mot barnets bästa

Men domstolen avvisade hennes argument och betonade bland annat att hon inte kunde bevisa sina påståenden - eller hade hittat någon läkare som backade upp hennes åsikter.

Istället meddelade rätten sin dom, som kan få långtgående konsekvenser:

Att neka sitt barn vaccin är mot barnets bästa - och olagligt.