Ecstasy får erkännande som möjlig behandling mot PTSD

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA betecknar ecstasy som en “genombrottsbehandling” mot posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Den positiva stämpeln gör det lättare att gå vidare med försök på människor – som tidigare har visat sig ge mycket bra resultat.

© Shutterstock

Möjligheten att kunna få ecstasy ordinerat av läkare är ett steg närmare.

Det är goda nyheter för de cirka åtta miljoner människor som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) i världen just nu.

Den amerikanska livmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA har just betecknat ecstasy som en “genombrottsbehandling” mot PTSD.

Närmare bestämt handlar det om ämnet 3,4-methylenedixymethamphetamine (MDMA), mer känt som ecstasy.

Ecstasy i kliniska försök

Beteckningen från FDA gör det möjligt att snabbare kunna godkänna ämnet som ett läkemedel.

Det är den icke vinstdrivande forskningsorganisation The Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) som ska utföra de kliniska försöken med ecstasy.

De meddelade i kölvattnet på FDA:s tillkännagivande att de nu arbetar vidare med sina kommande fas 3-försök.

Försöken saknar pengar

I MAPS's tidigare försök visade det sig att 61 procent av försökspersonerna inte längre kunde diagnosticeras med PTSD efter att de hade fått inta kontrollerade mängder ecstasy under två månader.

I de kommande försöken under nästa år ska MAPS försöka upprepa de lovande resultaten med cirka 230 nya testpersoner.

Det är första gången någonsin som ett psykedeliskt ämne testas i ett fas 3-försök i syfte att kunna ordineras av läkare som ett komplement till annan behandling.

Nu ska MAPS fokusera på att samla in pengar till försöken. Totalt behöver de 26 miljoner dollar – hittills har de fått in 13 miljoner dollar.