Shutterstock
övervikt, injektion

Bantningsläkemedel ger varaktig viktminskning

I Europa är en av sex personer svårt överviktiga. Ett nytt preparat kan få ned deras kroppsvikt innanför normalområdet och därmed reducera följdsjukdomar.

Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har nyligen fått ett nytt läkemedel godkänt, vilket kan bli början på en helt ny epok i kampen mot övervikt.

En injektion i veckan av preparatet Wegovy minskar patientens aptit och resultaten är lovande:

Försöksdeltagare har gått ned 17-18 procent av sin kroppsvikt och viktnedgången har varit beständig under hela försöksperioden på 68 veckor.

Wegovy har nu godkänts i USA för överviktiga personer som samtidigt har sjukdomar som typ 2-diabetes eller förhöjt blodtryck.

I och med det amerikanska godkännandet är preparatet på väg ut i resten världen, där fetma och övervikt är ett stort hälsoproblem.

650 miljoner människor är svårt överviktiga. Globalt sett är det därmed fler som lider av fetma än undernäring.

I USA har mer än var tredje person ett BMI som ligger över 30 och kategoriseras därför som “svårt överviktiga”. I Europa hamnar “bara” omkring 15 procent av befolkningen i den kategorin, men andelen ökar.

Genom att reducera kroppsvikten med 5-10 procent hos överviktiga och svårt överviktiga personer reduceras risken för hjärt-kärlsjukdomar markant, och det är i det sammanhanget det nya läkemedlet kan bli effektivt.

Wegovy fungerar genom att imitera hormonet GLP-1, som påverkar de centrum i hjärnan som reglerar aptiten. I jämförelse med andra preparat på marknaden, så ger Wegovy en två-tre gånger större viktminskning, och viktnedgången tycks bestå så länge behandlingen pågår.

Precis som med exempelvis blodtryckssänkande läkemedel är tanken att behandlingen med Wegovy ska vara pågående.

Det “nya” preparatet är för övrigt inte helt nytt. Det verksamma ämnet i Wegovy heter semaglutid, och det godkändes för behandling av typ 2-diabetes redan 2017. Dessutom ingår det nu i tester som ett medel mot Alzheimers sjukdom.