Fyra sjukdomar som vi kan behandla med cannabis

Forskare har upptäckt att cannabis kanske bär på botemedlet mot allvarliga sjukdomar som multipel skleros och Alzheimers sjukdom. Ämnet har även visat sig ha potential att lindra en mängd andra sjukdomar.

© BestStockFoto, Shutterstock

Ett antal europeiska länder – däribland Danmark, Tyskland och Nederländerna – har redan infört medicinsk cannabis under vissa restriktioner och allt fler länder godkänner att cannabisämnen testas i medicinska studier.

Forskarnas senaste studier visar på den stora potentialen med den kontroversiella växten och inom kort kan specialdesignade cannabismedel kanske bota allvarliga sjukdomar helt utan biverkningar.

1. Demens/Alzheimers sjukdom

Glömska och minnesförlust är några av konsekvenserna för de 47 miljoner människor i världen vars hjärnceller har drabbats av demens eller Alzheimers sjukdom.Proteinet beta-amyloid klumpar ihop sig i cellerna och medför dödliga inflammationer.

Men i laboratorietverkar den euforiserande molekylen i cannabis (THC) kunna bota sjuka hjärnceller från att dö av Alzheimers sjukdom. När forskarna droppar ned THC i en petriskål med hjärnceller som drabbats av demens får ämnet hjärncellernas klumpar av protein att lösas upp, samtidigt som inflammationen i cellerna försvinner.

Om THC visar sig ha samma läkande effekt på demensdrabbade hjärnceller i sjuka människor som ämnet har i laboratoriet kan cannabisämnet kanske bota sjukdomen helt.

2. Cancer

Illamående och smärta är bara några av biverkningarna vid kemoterapi, men cannabis har en positiv effekt på båda biverkningarna.

För närvarande finns det inte tillräckligt med vetenskapliga bevis på att ämnet THC har en direkt effekt på själva cancern, men eftersom THC lindrar smärtan och ökar aptiten hjälper ämnet cancerpatienterna att återfå sin styrka efter den jobbiga kemoterapin.

Därför verkar det som att en kombination av kemoterapi och medicinsk cannabis är den mest effektiva behandlingen mot en av vår tids största sjukdomar.

3. Multipel skleros

Patienter med multipel skleros (MS) lider av muskelstelhet, kramper och smärta eftersom deras nervsystem långsamt bryts ned.

Munsprejen Sativex, som innehåller THC och cannabidiol från cannabisväxten, har godkänts för behandling av dessa symptom. Försök visar att sprejen fördröjer den kroniska sjukdomens utveckling, förbättrar rörligheten samt minskar nedbrytningen av det centrala nervsystemet.

4. Tourettes syndrom

Ett plötsligt slag med handen, oönskade ansiktsgrimaser och olämpliga svordomar är en del av vardagen för de som lider av Tourettes syndrom. De ofrivilliga sammandragningarna av musklerna och oavsiktliga ljuden kallas även för tics.

Forskarna vet fortfarande inte exakt vad Tourettes syndrom beror på. Därför finns det inte heller någon direkt behandling av sjukdomen.

I försök har det dock visat sig att THC ger patienterna färre verbala och fysiska tics, men forskarna kan ännu inte förklara vetenskapligt varför cannabis dämpar symptomen.