Shutterstock
VACCINATION

3 goda skäl att vaccineras

Det finns många bra argument till varför man ska vaccinera sig – och inga emot. Biverkningarna av MPR-vaccinet är exempelvis obetydliga jämfört med barnsjukdomarna i sig.

1. Du är skyddad

Genom ett litet stick får du eller ditt barn ett skydd mot sjukdomar som kan vara livshotande. MPR-vaccinet skyddar exempelvis mot mässling – en sjukdom som leder till hjärnhinneinflammation hos en av 2 500 som smittas.

MPR-vaccinerade har ett 97-procentigt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund.

Immunförsvaret blir inte starkare av att smittas naturlig väg, som vissa felaktigt påstår. Vaccination ger samma immunitet mot ett virus eller en bakterie som man får genom att man har haft sjukdomen.

2. Du löper mindre risk

Forskarna har inte registrerat några dödsfall till följd av själva vaccinationen och allvarliga biverkningar är extremt sällsynta.

De vanligaste följderna av MPR-vaccinet är främst ömhet och måttligt feber. Fem procent av de som vaccinerats får hudutslag i några dagar.

I jämförelse är risken med de sjukdomar som vaccinet skyddar mot betydligt större. Mässling orsakade 89 780 dödsfall i världen 2016.

3. Du hjälper de svagaste

Vaccin innehåller antingen döda eller försvagade delar av virus och bakterier och är därför ofarliga för friska människor.

För cancerpatienter och andra som har ett försvagat immunförsvar kan vaccination dock innebära en risk, men de kan emellertid dra nytta av att andra är vaccinerade.

Ju större andel av befolkning som vaccineras, desto mindre blir risken att smittas för de som inte kan vaccinera sig. Principen kallas gruppimmunitet och genom att vaccinera dig hjälper du alltså också andra.