Kroppen lever vidare efter döden

Livet slutar inte med det sista hjärtslaget. Hud, tänder och lemmar fortsätter att leva i upp till flera timmar, och forskning visar att till och med tankar flyger genom hjärnan i flera sekunder efter att hjärtat har stannat.

Livet slutar inte med det sista hjärtslaget. Hud, tänder och lemmar fortsätter att leva i upp till flera timmar, och forskning visar att till och med tankar flyger genom hjärnan i flera sekunder efter att hjärtat har stannat.

M. FERMARIELLO/SPL/Scanpix

1. Kroppen

Dagar eller veckor före döden: Kroppen stängs ned

Omkring 90 procent av alla dödsfall är åldersrelaterade. Döden inträder sakta under flera dagar eller veckor och i stället för att stängas av från ett ögonblick till ett annat vrider både kropp och själ sakta ner lågan.

© M. FERMARIELLO/SPL/Scanpix

Säkra tecken hos den döende

2. Hjärtat

0–5 minuter efter döden: Hjärtat stannar

När hjärtslagen och andetagen upphör är patienten per definition kliniskt död eller hjärtdöd. Men cellerna i hjärnan och resten av kroppen, inklusive själva hjärtat, dör inte i samma ögonblick som blodets försörjning av syre och glukos upphör. Därför kan den hjärtdöda återupplivas om hjärtat sätts i gång snabbt igen.

Tankar flyger fortfarande genom medvetandet hos den döde. Neurologen Jimo Borjigin, från University of Michigan i USA, mätte hjärnaktiviteten hos råttor före och efter döden i en studie från 2013. Borjigin sövde djuren och framkallade sedan ett hjärtstopp genom att injicera saltlösning i hjärtat. I 30 sekunder fortsatte hjärnvågorna att fluktuera på samma sätt som normalt – till och med med ökad aktivitet. Det kan vara en orsak till varför cirka 20 procent av de som återupplivas efter en hjärtattack kan berätta om drömlika syner.

© Borjigin et al.

Vid liv

Hjärnvågor mäts på sex ställen i hjärnan (färger) och visar normalt medvetande.

© Borjigin et al.

2 sekunder efter hjärtstillestånd

Hjärnan har tillräckligt med syre. Aktiviteten i hjärnan pågår som vid normalt medvetande men något förhöjt.

© Borjigin et al.

7 sekunder efter hjärtstillestånd

Början till syrebrist. Aktiviteten i nästan samtliga av hjärnans områden minskar.

© Borjigin et al.

17 sekunder efter hjärtstillestånd

Aktiviteten i enstaka områden i hjärnan ökar kortvarigt.

© Borjigin et al.

31 sekunder efter hjärtstillestånd

Aktiviteten i hjärnan ebbar ut.

Långsam återgång till livet är säkrast

Ungefär två tredjedelar av alla patienter som återupplivas efter ett hjärtstopp dör inom en månad. Den höga dödligheten har länge förbryllat läkarna, men nya rön tyder på att cellerna skadas om övergången från inget syre alls till normala syrenivåer är för snabb.

En studie från 2012 visade att patienterna hade tolv procents större chans att överleva om läkarna förlängde återupplivningsproceduren till drygt 25 minuter i stället för drygt 16 minuter.

© M. Merlini/Getty Images

Överlevnadschans vid hjärtstillestånd

Chansen att överleva ett hjärtstillestånd är mycket olika, beroende på hur snabbt personen får den mest effektiva återupplivningen.

6 %

Personen får hjärtmassage först när ambulansen kommer.

17 %

Personen får både hjärtmassage och konstgjord andning.

40 %

Personen får avancerad återupplivningshjälp på sjukhus.

3. Hjärnan

5 till 15 minuter efter döden: Hjärnan ger upp

Till skillnad från många andra organ har hjärnan ingen energireserv. När andningen slutar och hjärtat inte längre pumpar runt blod i ådrorna, får hjärncellerna varken syre eller glukos för att upprätthålla livsprocesserna. Efter några sekunder fungerar de inte normalt längre och efter fem minuter börjar de att dö.

Nedkylning skyddar hjärnan efter återupplivning

När en person får hjärtstillestånd stoppas syretillförseln till hjärnan. Bristen på syre förstör inte hjärnans celler men sätter i gång en kedja av skadliga kemiska reaktioner. Även om personen är återupplivas stoppas inte processerna, utan de förstärks av den plötsliga tillförseln av syre och kan fortsätta i dagar.

Läkare experimenterar därför nu med att bromsa de kemiska reaktionerna genom att kyla patienterna direkt efter återupplivningen. Sänks kroppstemperaturen bara några grader, sker alla processer i kroppen mycket långsammare.

Patienter som kyls ner efter återupplivning, får färre hjärnskador.

© Life Recovery System/Uni of Rhode Island

I en studie där grisars kroppstemperatur sänktes fem till sex grader i ett till två dygn efter att forskarna hade återupplivat dem från ett hjärtstillestånd, fick djuren färre hjärnskador.

Tre områden i hjärnan tar skada först

De mest syrekrävande, och därför mest utsatta, områdena i hjärnan är hjärnbarken, hippocampus och de basala ganglierna.

Områdena kontrollerar bland annat rörelse, koordination och minne, och personer som återupplivats efter fem till tio minuter får därför ofta bestående skador på just dessa punkter.

Efter tio minuter utan andning eller puls är hjärnskadorna så stora att personen är oåterkallelig död eller hamnar i permanent koma.

© Shutterstock

Syrebrist sekund för sekund

Hjärnans syrenivå minskar snabbt när hjärtat inte längre pumpar runt blod i kroppen. Det får kroppens mest grundläggande funktioner att börjar svikta.

0 sekunder

Syrenivå: 100-80 procent
Inga symptom. De låga syrenivåerne är vardag för människor som lever på upp till 4 500 meters höjd.

2 sekunder

Syrenivå: 80-60 procent
Den döende får tunnelseende, nedsatt tankeförmåga och problem med att förstå tal. Smärta och ångest känns inte längre, så personen känner sig behaglgit avsplappnad.

20 sekunder

Syrenivå: 60-40 procent
Ser bara mörker, kan inte tala eller röra sig, förlorar känslan av sin egen kropp och personlighet. Blir medvetslös, men är fortfarande vid medvetande.

5 minuter

Fler och fler områden i hjärnan skadas tills personen är död.

4. Liket

Ett par dagar efter döden: Liket bryts ned

Efter döden upphör alla kroppsfunktioner och det finns inte längre energi för att upprätthålla den systematiska ordning som kännetecknar en levande kropp. Redan några minuter efter det sista hjärtslaget sätter döden sina tydliga spår och efter några dagar börjar kroppen sakta upplösas.

Den unga flickans lik bröts aldrig ned, eftersom hon låg i en myr med sur jord.

© U. Witter-Backofen/NLD

Undersökning av 2 600 år gammalt lik

Hur en kropp bryts ner beror helt på markförhållandena.

När ett skelett dyker upp i Tyskland år 2000 tror polisen först att det är en ung kvinna som försvann 30 år tidigare. Men kol-14-dateringen visar att den unga flickan dog för 2 600 år sedan.

Under hela tiden har hon legat i en mosse, där sur jord hindrat bakterierna från att bryta ned kroppen. Flickan är så välbevarad att forskarna kan rekonstruera hennes ansikte.

Fem tydliga tecken avslöjar dödsögonblicket

När en person hittas död är det patologens uppgift att beräkna när dödsögonblicket inträffade och ett eventuellt brott blev begånget. Efter döden ändras hudens utseende och kroppen börjar sakta brytas ner.

Genom att titta på liket, ta dess temperatur och känna muskelstelheten kan experterna bestämma tiden för dödsfallet med ett par timmars felmarginal.

© S. Dalton/Nature PL

Kroppen äts upp på 30 dagar

När alla livsprocesser stannar upp bryts kroppen snabbt ner, eftersom molekylerna faller i sär. Samtidigt börjar bakterier, svampar och insekter att livnära sig på liket. Båda är viktiga ledtrådar när experterna ska bestämma tidpunkten för dödsfallet.

1-3 dagar

Huden blir grönaktig. Stora molekyler som proteiner och kolhydrater bryts ner av kroppens enzymer. Spyflugor dyker snabbt upp, oftast inom några få minuter, och lägger sina ägg i kroppen.

4-7 dagar

Buken börjar svälla upp på grund av att det bildas gaser i den och huden fylls med blåsor. Tarmbakterier tränger in i resten av kroppen och flugäggen kläcks till larver.

8-18 dagar

Kroppen sväller upp och börjar kännas mjuk. Bakteriella gaser sprids från bukhålan till resten av kroppen genom blodådrorna. Myror, getingar samt nya flugarter dyker också upp.

19-30 dagar

Naglar och hår faller av och kroppen blir mjuk. De inre organen börjar lösas upp och vävnaderna faller samman. Asbaggar, kvalster, skalbaggar och myggor äter på liket.

1 månad eller flera år

Liklukten försvinner och skelettet torkar långsamt för att lösas upp av syran i jorden. Bakterie- och djurlivet dör ut – all näring har ätits upp.