Kung Charles möter kritik: Förespråkar kontroversiell behandling

Englands nya kung har varit en förespråkare för alternativ medicin i flera år och blev för några år sedan beskyddare för en organisation som främjar homeopati. Lär dig mer om varför behandlingen möts av kritik bland forskare här.

Kung Charles III har precis utsetts till Englands nya monark som den äldsta personen i landets historia.

Och även om han redan är känd för flera sensationella händelser sedan tidigare kastar den nya titeln nu extra ljus över regentens förflutna.

Ett av de kontroversiella ämnen som återkommer i media är kungens mångåriga historia som förespråkare för alternativa behandlingar och då särskilt hans utnämning 2019 till beskyddare av en stor global organisation vid namn the Faculty of Homeopathy som arbetar för att sprida homeopatibehandlingar över hela jordklotet.

Men vad är homeopati? Och varför varnar forskarna för behandlingen? Få svaren här.

Kung Charles har varit en förespråkare för alternativ medicin sedan 1980 och lanserade redan 1993 The Foundation for Integrated Health som arbetade för att sprida alternativa behandlingar i England. När han 2019 blev beskyddare av en stor global homeopatiorganisation möttes den av kritik från forskare som menade att den direkt stred mot de brittiska hälsomyndigheternas rekommendationer.

© Wikimedia Commons

Har 250 miljoner följare

Varje år behandlas hundratals miljoner människor av homeopater, som anser att små droppar eller piller med en aktiv substans kan bota symtom som ämnet i sig orsakar i större doser.

Det kan till exempel handla om avskrapningar av hud som är infekterad med skabb, som späds ut i extremt stora mängder vatten och sedan ska få de röda, kliande utslagen att försvinna.

Det kan också handla om ytterst små doser av ett illamåendeframkallande ämne som används för att behandla illamående bland cancerpatienter.

Men trots att den alternativa behandlingsformen grundades redan 1796 av den tyske läkaren Samuel Hahnemann och är en del av det offentliga hälsosystemet i flera länder saknas det fortfarande grundläggande vetenskapliga bevisen för homeopatis effekt.

Forskare varnar kroniskt sjuka

Över hela världen har hundratals studier av homeopati genomförts på människor. Vissa experiment har kommit fram till att de utspädda ämnena fungerar bättre än det rena ingenting på vissa sjukdomar.

Men många av experimenten är fyllda med allvarliga fel och lever därför inte upp till vetenskapens mest grundläggande regler.

I flera av försöken har de som utfört experimenten inte använt kontrollgrupper exempelvis för att säkerställa att de positiva resultaten inte bara är en konsekvens av placeboeffekten och att det inte bara handlar om patienternas egna förväntningar på behandlingen som har en lindrande effekt.

Alternativ medicin
© Shutterstock

Läs också:

2015 publicerade Australian National Medicines and Health Research Council en stor metaanalys där forskare granskade 1 800 studier av homeopatisk behandling.

Endast 225 av studierna var tillräckligt trovärdiga för att ens inkluderas i analysen och forskarna drog därefter slutsatsen att det inte finns några solida bevis för att homeopati kan behandla en enda sjukdom.

Forskarna bakom rapporten varnade till och med direkt kroniskt sjuka för att använda homeopatisk behandling mot sjukdomar som är allvarliga eller kan bli det, eftersom patienter riskerar att äventyra sin hälsa om de väljer homeopatisk behandling framför en dokumenterad medicinsk behandling. Ett val som enligt flera studier kan kopplas ihop med en lägre överlevnadsgrad bland exempelvis cancerpatienter.

Du kan läsa mer om homeopati och de bristfälliga experimenten HÄR.