Här styrs vårt tal
© Anatomography

Hyperaktivt centrum ger stamning

Två hjärncentra styr vårt tal. Om samarbetet mellan dem inte fungerar börjar vi stamma.

Omkring en procent av alla vuxna stammar och nu håller forskarna på att reda ut varför.

Mycket tyder på att stamning beror på en rubbning i samarbetet mellan två hjärn­centra som ligger på varsin sida av frontalloben.

I vänster hjärnhalva styr centrumet talrörelserna, medan högra sidans centrum hämmar talet.

Skanning avslöjar hyperaktivitet

Nu har forskare vid ett Max Planck-institut i Tyskland skannat hjärnan hos stammande personer som fick i uppgift att uttala månadernas namn.

En kontrollgrupp ombads göra samma sak.

Resultaten visade att det i det högra hjärncentrumet hos stammande uppträdde hyper­aktivitet som hämmade aktiviteten i den vänstra hjärnhalvans centrum.

Hos icke-stammande var aktiviteten i de båda centrumen mycket mer balanserad.

Felen hittas till höger

Förklaringen till stamning återfinns därför troligen i höger hjärnhalva. Skanningarna avslöjade
också att de stammande hade en särskilt aktiv bunt nervtrådar som utgår från det högra hjärncentrumet.

Ju mer en försöksperson stammade, desto högre var aktiviteten i nervbunten. Med stor sannolikhet är det just dessa nervtrådar som skickar hämmande signaler från höger till vänster hjärnhalva, och som därför är orsaken till stamning.