Hyperaktivt centrum ger stamning

Två hjärncentra styr vårt tal. Om samarbetet mellan dem inte fungerar börjar vi stamma.

Här styrs vårt tal
© Anatomography

Omkring en procent av alla vuxna stammar och nu håller forskarna på att reda ut varför.

Mycket tyder på att stamning beror på en rubbning i samarbetet mellan två hjärn­centra som ligger på varsin sida av frontalloben.

I vänster hjärnhalva styr centrumet talrörelserna, medan högra sidans centrum hämmar talet.

Skanning avslöjar hyperaktivitet

Nu har forskare vid ett Max Planck-institut i Tyskland skannat hjärnan hos stammande personer som fick i uppgift att uttala månadernas namn.

En kontrollgrupp ombads göra samma sak.

Resultaten visade att det i det högra hjärncentrumet hos stammande uppträdde hyper­aktivitet som hämmade aktiviteten i den vänstra hjärnhalvans centrum.

Hos icke-stammande var aktiviteten i de båda centrumen mycket mer balanserad.

Felen hittas till höger

Förklaringen till stamning återfinns därför troligen i höger hjärnhalva. Skanningarna avslöjade
också att de stammande hade en särskilt aktiv bunt nervtrådar som utgår från det högra hjärncentrumet.

Ju mer en försöksperson stammade, desto högre var aktiviteten i nervbunten. Med stor sannolikhet är det just dessa nervtrådar som skickar hämmande signaler från höger till vänster hjärnhalva, och som därför är orsaken till stamning.