Hår på hjärncellerna avgör din vikt

Små, hårliknande trådar, så kallade cilier, på nervcellerna hjälper oss att reglera aptiten.

© National Institutes of Health (NIH) / Creative Commons

Hjärnforskare har länge känt till några små, hårliknande utväxter på nervcellerna, så kallade cilier. Deras funktion har dock varit en gåta.

Nu kastar en ny undersökning ljus över mysteriet. Forskare vid University of California i USA har gjort försök med nervceller i petriskålar, och de ser ett samband mellan de små utväxterna och ett protein som styr fetma.

Kan leda till svår övervikt

Proteinet heter MC4R, och tidigare undersökningar har visat att mutationer i den gen som kodar för proteinet kan leda till kraftig övervikt.

Proteinet finns i cilier på nerv­celler som kontrollerar vår aptit, men de muterade versionerna av proteinet kan inte komma ut i de små håren.

I cilierna arbetar MC4R tillsammans med ett annat protein, ADCY3, som också har betydelse för vår aptit. Försöksmössen blev överviktiga när forskarna hindrade de båda proteinerna från att mötas.

© R. Bansal & N. Berbari

Har många fler funktioner

Forskarna menar därför att samspelet mellan de båda proteinerna i cilierna är helt avgörande för nervcellernas kontroll av aptiten. Cilierna kan också vara platsen för andra viktiga processer.

Exempelvis har andra forskare upptäckt att cilier inne­håller proteiner som reagerar på signalämnet dopamin och att cilier själva sänder ut kemiska signaler i rummet mellan nervcellerna.